Categoria: Recursos humans

Es convoca un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria, de la unitat d’hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l’Hospital Mateu Orfila

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 128, de dia 1 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, un lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria de la unitat d’hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts de l’Hospital Mateu Orfila.

Requisits

 • Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari, corresponent al subgrup A2 (personal sanitari).
 • Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.
 • Tenir els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell B2.

Documentació a aportar amb la sol·licitud.

A més del curriculum vitae degudament acreditat, s'ha de presentar un projecte tècnic de gestió i organització de la Unitat d'Infermeria de la unitat d'hospitalització Materna-Infantil i de Sala de Parts, on s'incloguin els punts següents:

 • Descripció de l'estructura física de la unitat. Dades assistencials referides a l'últim any (incloure documents com a annexos). Distribució segons àrees de treball i descripció del lloc segons àrees i rols professionals.
 • Cartera de serveis d'infermeria de la unitat.
 • Anàlisi interna de la Unitat des de la perspectiva de la gestió d'infermeria, especificant els punts forts i punts febles detectats (Matriu DAFO). S'hauran d'incloure també les propostes o accions de millora a dur a terme en funció de l'anàlisi realitzada.
 • Elaboració d'una proposta del mapa de competències amb què han de comptar els professionals infermers i els tècnics en cures auxiliars d'infermeria de la Unitat segons les àrees i els rols professionals.
 • Elaboració d'una proposta de pla formatiu per als infermers i els tècnics en cures auxiliars d'infermeria de la Unitat en funció de l'anàlisi realitzada i el mapa de competències descrit.
 • Enumeració dels protocols específics d'ús comú de la Unitat i elaboració de noves propostes.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 128. 01/10/2022]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]