Categoria: Recursos humans

Convocatòria del lloc de coordinador/a de l’equip de suport i atenció domiciliària d’Atenció Primària de Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 128, de dia 1 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a de l’equip de suport i atenció domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària Menorca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix.
  • Pertànyer a la plantilla de l'Equip de Suport d'Atenció Domiciliària (ESAD).

Documentació a presentar

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació amb les activitats a desenvolupar.
  • Curriculum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Termini de presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 128. 01/10/2022]

[Foto: Àrea de Salut de Menorca]