Categoria: Recursos humans

Concurs de trasllats per proveir setanta-vuit places dependents del Servei de Salut

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 128, de dia 1 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir setanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de diverses categories, dependents del Servei de Salut.

L'objecte d'aquesta convocatòria de concurs de trasllats és permetre la mobilitat amb caràcter periòdic del personal estatutari fix de les categories que figuren en la llista de la taula següent, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. El concurs s'articula per mitjà d'una convocatòria pública, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

La distribució de les 78 places és la següent: 

 • FEA anestèsia i reanimació, 13
 • FEA aparell digestiu, 3
 • FEA cirurgia general i aparell digestiu, 4
 • FEA medicina interna, 5
 • FEA medicina preventiva i salut pública, 1
 • FEA obstetrícia i ginecologia, 1
 • FEA oftalmologia, 3
 • FEA oncologia mèdica, 2
 • FEA otorrinolaringologia, 1
 • FEA pediatria, 4
 • FEA radiodiagnòstic, 6
 • FEA reumatologia, 2
 • FEA traumatologia i cirurgia ortopèdica, 1
 • FEA urologia, 2
 • Metge d'urgències hospitalàries, 19
 • Odontòleg-estomatòleg d'àrea d'atenció primària, 4
 • Tècnic/a especialista de laboratori, 7
 • Total: 78

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 128. 01/10/2022]

[Foto: Unitat del Dolor. HUSE]