Categoria: Recursos humans

S'aproven les bases per convocar els processos selectius del Pla d’Estabilitat per a 4.115 places

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Mesa Sectorial de Sanitat, formada pel Servei de Salut i els representants sindicals de les organitzacions UGT, SIMEBAL, SATSE, CSIF, CCOO i USAE, van aprovar el passat 18 de novembre les bases generals i barems dels mèrits que han de regir els processos selectius del Pla d’Estabilitat de les 4.115 places que es convocaran: 2.496 per concurs oposició i 1.619 per concurs extraordinari.

El Servei de Salut i els representants sindicals han aprovat les bases per convocar l'oferta d'ocupació pública addicional per donar estabilitat laboral als treballadors de l'àmbit sanitari, dins el nou escenari aprovat per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, per la qual es pretén fixar en un màxim d'un 8% l'índex de temporalitat estructural en el conjunt de les administracions públiques.

Així mateix, es va aprovar també reconèixer amb efecte retroactiu de dos anys el pagament del 100% de la carrera professional, que fins ara era del 25%, al personal estatutari interí i temporal. El Servei de Salut preveu que aquesta mesura beneficiarà aproximadament 2.000 professionals i tindrà un cost de 7,8 milions d'euros.

A més, la Mesa Sectorial ha aprovat avui el I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes, que té com a objectiu final assolir la igualtat entre dones i homes en el si de l'entitat i eliminar la discriminació per raó de sexe.

El I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes del Servei de Salut té els sis objectius generals següents:

 • Promoure i implementar la perspectiva de gènere en els recursos humans de l'entitat.
 • Afavorir l'accés igualitari a la formació i conscienciar i informar en matèria d'igualtat de gènere.
 • Promoure, afavorir i sensibilitzar en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Determinar i aplicar les mesures necessàries i amb perspectiva de gènere per garantir la salut laboral del personal.
 • Definir i implementar els procediments adequats per fer front a situacions d'especial protecció, com ara la violència contra les dones o l'assetjament sexual.
 • Consolidar la perspectiva de gènere de manera transversal en el conjunt del Servei de Salut.

Per assolir aquests objectius generals es farà feina sobre sis eixos o àrees d'actuació:

 • Conciliació de la feina i creixement professional.
 • Sensibilització i formació.
 • Conciliació i corresponsabilitat.
 • Salut laboral.
 • Situacions d'especial protecció.
 • Cultura d'igualtat i mesures organitzatives.

Una comissió de seguiment, formada tant per representants de l'Administració com dels treballadors, elaborarà informes de manera periòdica per comprovar la implementació de les mesures i el compliment dels propòsits.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 18/11/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]