Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de treball de coordinador/a de l’ESAD de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

 En el BOIB núm. 13, de dia 28 de gener de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 16 de gener de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de coordinador/a de l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària (ESAD) de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Requisits 

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari fix del subgrup A1 de la categoria de metge/metgessa de família en EAP.
  • Pertànyer a la plantilla de l'ESAD d'Atenció Primària de Mallorca.
  • En relació amb l'acreditació del nivell de llengua catalana, atesa la insuficiència de professionals per a la prestació assistencial en aquestes categories o Cossos, les persones aspirants en aquest procediment de provisió no estan obligades a acreditar –com a requisit- el nivell de llengua catalana corresponent, si bé aquelles que sí que el puguin acreditar els serà valorat com a mèrit.

Documentació

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació amb les activitats a desenvolupar a l'ESAD d'Atenció Primària de Mallorca.
  • Curriculum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 13. 28/01/2023]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]