Categoria: Recursos humans

Es convoquen les places de director/a de les Zones Bàsiques de Salut de Santa Eulària i Vila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 14, de dia 31 de gener de 2023, s'han publicat les resolucions de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per les quals es convoquen les provisions, pel procediment de lliure designació, dels llocs de treball de director/a de les Zones Bàsiques de Salut de Santa Eulària i de Vila, de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària dependent de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari sanitari o de funcionari sanitari de la sanitat local integrat en E.A.P. dels subgrups A1 o A2 i pertànyer a alguna de les categories o cossos, escales i especialitats següents: metge de família en E.A.P., facultatiu/va especialista en Pediatria/Puericultura d'Àrea i en E.A.P., infermer/a, cos facultatiu superior/escala sanitària/especialitat sanitaris locals – metges o cos facultatiu tècnic/escala sanitària/especialitat sanitaris locals – practicants.
  • Pertànyer a la plantilla de l'E.A.P. amb actuació a la ZBS corresponent.

Documentació i termini per presentar-la 

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB, còpia autèntica de la documentació següent:

  • Sol·licitud de participació.
  • Projecte de gestió en relació amb les activitats a desenvolupar en la zona bàsica de salut.
  • Curriculum vitae.
  • Documentació que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 14. 31/01/2023]

[Foto: Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera]