Categoria: Recursos humans

Dues noves incorporacions a l'IdISBa

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Sr. Daniel H. López i la Sra. Alicia Leiva Mir s’incorporen a l’estructura de gestió de l’IdISBa a través de la convocatòria per a la contractació de gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible.

Els dos gestors s’integraran a la Unitat de Gestió Científica de l’IdISBa. El seu lloc habitual de treball serà a la primera planta de l’edifici S de l’Hospital Universitari Son Espases.

Funcions

Les principals funcions que realitzaran són:

 • Suport a la Direcció Científica en la gestió i la coordinació de les àrees d’investigació de l’IdISBa.
 • Suport a la Direcció Científica en la implementació i seguiment del Pla científic compartit de l’IdISBa.
 • Suport a la Direcció Científica en la implementació i seguiment del Pla d’integració de l’IdISBa.
 • Suport a la Direcció Científica en la implementació i seguiment del Pla de grups i investigadors emergents de l’IdISBa.
 • Suport a la Direcció Científica en la implementació i seguiment del Pla d’infermeria de l’IdISBa.
 • Suport a la Direcció Científica en la gestió administrativa i documental del Comitè Científic Intern i del Comitè Científic Extern de l’IdISBa, així com en el seguiment dels acords presos.
 • Suport a la Direcció Científica i al Comitè Científic Intern en la identificació i avaluació dels perfils de personal d’investigació candidats en convocatòries competitives de recursos humans.
 • Suport als grups d’investigació IdISBa en la definició, implementació i seguiment dels plans d’actuació de les àrees científiques de l’IdISBa.
 • Revisió i seguiment de la Guia de bones pràctiques clíniques en investigació de l’IdISBa.
 • Elaboració de convocatòries intramurals d’acord amb les directrius de la Direcció Científica i gestió administrativa corresponent.
 • Identificació d’oportunitats de finançament extern.
 • Suport als grups i àrees d’investigació en la redacció i el seguiment de propostes d’investigació.
 • Suport als grups d’investigació en la preparació de la documentació necessària per autoritzar projectes d’investigació (sol·licituds CEI, CEEA, consentiments informats, etc.), en col·laboració amb les plataformes cientificotècniques de l’IdISBa.
 • Suport en la redacció i seguiment de propostes d’investigació i innovació institucionals.
 • Identificació d’oportunitats de col·laboració científica.
 • Suport a la Direcció Científica en el disseny, implementació i coordinació d’actuacions en l’àmbit de la investigació i innovació responsable.
 • Seguiment de les aliances estratègiques de l’IdISBa.
 • Gestió documental de les àrees científiques: digitalització i arxiu d’altes i baixes de grups d’investigació i personal investigador, projectes d’investigació, memòries científiques, etc.
 • Manteniment del registre de les àrees científiques, grups d’investigació i personal investigador en l’eina de gestió Fundanet.
 • Recollida i avaluació d’indicadors d’activitat científica.
 • Col·laboració en la preparació de memòries científiques.
 • Gestió de certificats de pertinença a grups d’investigació.

[Font: IdISBa. 26/04/2023]

[Foto: IdISBa]