Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de cap de secció de Microbiologia i Parasitologia de l’Hospital de Manacor

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 55, de dia 29 d'abril de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital de Manacor, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de cap de secció de Microbiologia i Parasitologia de l’Hospital de Manacor.

Requisits

Entre d'altres, s'han de complir els següents requisits:

  • Poden participar en aquesta convocatòria els facultatius amb nomenament com a personal estatutari fix que tenguin una plaça en l'especialitat en la qual participin, i també els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera o laboral fix que prestin serveis en hospitals de titularitat pública en l'especialitat que es tracti.
  • És un requisit haver ocupat una plaça de l'especialitat que es tracti durant un període no inferior a dos anys. A aquest efecte se sumaran els períodes en què s'hagi ocupat una plaça de l'especialitat corresponent en els diferents serveis i hospitals, però es comptabilitzaran com només un els períodes de temps en els quals s'hagi ocupat simultàniament més d'una plaça.

Sol·licituds

Qui vulgui participar en aquesta convocatòria ha de presentar la sol·licitud de participació en el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 55. 29/04/2023]

[Font: Hospital Mateu Orfila]