Categoria: Recursos humans

L'IdISBa inicia un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de Tècnic/a Superior Doctor/a en Teràpies Avançades

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 119, de dia 29 d'agost de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de personal laboral de la categoria de Tècnic/a Superior Doctor/a en Teràpies Avançades, del grup professional A, per al programa «Clínic» del projecte Talent Plus. Construint Salut Generant Valor, projecte finançat pel Pla Anual 2018 de l’Impost de Turisme Sostenible.

Requisits de participació

Entre altres, cal complir amb els següents requisits:

 • Estar en possessió de la titulació de doctor/a en l'àmbit de les Ciències de la Salut o Ciències de la Vida.
 • Acreditar mínim el nivell B2 d'anglès o superar una prova de nivell.

Funcions

 • Liderar el procés d'acreditació de les instal·lacions d'ambient controlat (Sala Blanca) de l'IdISBa-FSTIB per part de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), per a la producció d'un medicament basat en cèl·lules mesenquimals estromals de cordó umbilical.
 • Elaboració els procediments normalitzats de treball del laboratori de control de qualitat. Verificació de l'adequat compliment dels mateixos i de les activitats definides.
 • Realització i registre adequat dels controls de qualitat i controls microbiològics establerts durant la producció, així com els controls necessaris per a la certificació del medicament aplicant les Bones Pràctiques de Laboratori i les Normes de Correcta Fabricació (NCF).
 • Assegurar el manteniment dels locals, equips de control de Qualitat, així com de tota la documentació generada.
 • Col·laborar amb el departament de producció en la implantació de nous processos productius.
 • Coordinar les activitats de validació i qualificació de processos i equips.
 • Aprovar i controlar proveïdors de material.
 • Establir i executar el programa d'auditories a proveïdors i el d'homologació de proveïdors.
 • Elaborar i revisar la documentació de les àrees de Producció i Control des del punt de vista del compliment NCF de les guies de producció, especificacions, validacions, manteniment i calibratge, etc.
 • Mantenir el sistema de gestió de Qualitat canalitzant la informació relativa a desviacions, resultats defora d'especificacions, reclamacions i no conformitats en general.
 • Establir i mantenir un procés d'accions correctives i preventives dintre del sistema de gestió de la Qualitat.
 • Mantenir el sistema de gestió de canvis.
 • Aprovar les especificacions, instruccions de mostreig, mètodes d'assaig i dels procediments de control de la qualitat.
 • Establir i executar el programa d'auditories internes.

Presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 119. 29/08/2023

[Foto: ISCIII]