Categoria: Recursos humans

L'IdISBa inicia la selecció d'una gestora o gestor econòmic de projectes, vinculat al projecte «CONSCIÈNCIA IdISBa: Consolidar la ciència IdISBa»

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 127, de dia 14 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una gestora o gestor econòmic de projectes, vinculat al projecte «CONSCIÈNCIA IdISBa: Consolidar la ciència IdISBa», convocatòria cofinançada pel pla anual 2022 de l’Impost de Turisme Sostenible i la Fundació IdISBa (Interinitat per substitució).

Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents:

 • Estar en possessió de la llicenciatura o grau universitari en Administració i Direcció d'Empreses o Economia, així com llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Acreditar mínim el nivell C1 de català.

Mèrits avaluables

 • Màster o postgrau en alguna de les àrees següents: Gestió d'Empreses Públiques, Direcció i Administració d'Empreses o Comptabilitat i Finances.
 • Formació específica en gestió de projectes.
 • Formació específica en comptabilitat pública.
 • Formació específica en gestió pressupostària.
 • Experiència professional en gestió econòmica, preferentment en un centre de recerca.
 • Acreditar el nivell B2 d'anglès.
 • Coneixements avançats en paquet Office.

El personal de gestió econòmica de projectes s'ocuparà, de manera coordinada amb l'equip de gestió de projectes, d'executar les tasques i activitats necessàries per garantir la gestió eficaç i eficient dels recursos assignats als projectes d'investigació gestionats per l'IdISBa, seguint la normativa establerta per cada finançador.

Responsabilitats

 • Preparar les justificacions econòmiques dels projectes d'investigació.
 • Garantir el registre de la informació necessari per a la correcta gestió dels projectes.
 • Aplicar els procediments i protocols establerts per l'IdISBa per garantir el seguiment econòmic dels projectes.
 • Registrar i validar tota la informació necessària per realitzar els assentaments comptables.

Funcions

 • Gestió pressupostària i administrativa de projectes.
 • Dur a terme el seguiment i control de l'execució financera dels programes científics.
 • Fer i presentar els informes econòmics dels projectes (justificacions) i dur a terme l'atenció a les auditories.
 • Assistència administrativa al personal investigador durant la vida dels projectes.
 • Interlocució amb els finançadors i en els projectes col·laboratius, interlocució amb la resta de socis.
 • Col·laboració estreta amb l'investigador principal (seguiment de l'avanç del projecte, protocols de qualitat, organització de reunions...).
 • Assegurar el compliment dels procediments interns.
 • Participació activa en la implementació de projectes de millora interna.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 127. 14/09/2023]

[Foto: Infosalut / IdISBa / CC BY-NC-SA 4.0]