Categoria: Recursos humans

Concurs de mèrits per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a de gestió de projectes no competitius de l'IdISBa

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 128, de dia 16 de setembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per a la cobertura d’una plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a de gestió de projectes no competitius.

Requisits de la plaça

Entre altres, cal complir amb els següents:

 • Estar en possessió d'un títol de batxillerat, títol de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o un títol equivalent.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • No tenir la condició de personal laboral fix en la mateixa categoria professional de l'ens convocant.

Funcions

 • Revisió i negociació de les clàusules del contracte amb els promotors de l'estudi.
 • Revisió i negociació de memòries econòmiques d'assaigs clínics.
 • Revisió dels protocols dels assaigs clínics per identificar els conceptes i proves que s'han d'incloure en la memòria econòmica.
 • Coordinació amb els investigadors i investigadores principals, així com amb coordinadors d'assaigs clínics.
 • Coordinació interna amb l'àrea jurídica i de finances.
 • Comunicació amb el comitè d'ètica.
 • Emissió de factures per la inclusió de pacients i proves realitzades.

Presentació de sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 128. 16/09/2023]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]