Categoria: Recursos humans

L'IdISBa convoca una plaça de tècnic/a superior d'investigació

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 006, de día 11 de gener de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la que es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal investigador amb llicenciatura o grau més màster en medicina, psicologia o farmàcia, del grup professional A, per al projecte «Treballs d'assessorament en matèria d'investigació biomèdica» (PSID/ACCIB) Codi d'expedient: 2024-01-NAGAP.

Tècnic/a superior d'investigació

Aquesta plaça es destinarà al projecte «Treballs d'assessorament en matèria d'investigació biomèdica».

Requisits de participació

 • Estar en possessió de la titulació de llicenciatura, o de grau més màster, en medicina, psicologia o farmàcia.
 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.

 

Funcions

 • Gestió i coordinació de revisions de la literatura científica (a través de la metodologia i estàndards proposats per la Col·laboració Cochrane) en el camp de la medicina, epidemiologia nutricional i epidemiologia ambiental.

 • Disseny i implementació d'estratègies de cerca en bases de dades biomèdiques.

 • Extracció de dades de publicacions científiques.

 • Creació i gestió de bases de dades.

 • Anàlisi de dades quantitatives a través de metaanàlisi.

 • Avaluació de riscos de biaixos i avaluació a nivell d'evidència científica (a través de GRADE).

 • Preparació d'informes.

 • Reunions de coordinació/seguiment.

 • Coordinació dels equips implicats en donar suport tècnic a les diferents revisions sistemàtiques.

Sol·licituds

El termini de recepció de sol·licituds per les dues places serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm.006. 11/01/2024]

[Foto: IdISBa]