Categoria: Recursos humans

Una vacant de personal administratiu pel SAMU 061

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 26, de dia 22 de febrer de 2024, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Gerència d’Atenció d’Urgències (SAMU 061) del Servei de Salut de les Illes Balears, de 16 de febrer de 2024, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada del SAMU 061 del Servei de Salut.

Funcions de la plaça

Registre:

 • Registre de documentació.
 • Compulsa de documentació.
 • Gestió de Cl@ve permanent.
 • Apoderaments.
 • Distribució dels registres que arriben d'altres oficines de registre.
 • Gestió de les notificacions i de les comunicacions del Servei Compartit de Gestió de Notificacions (Notifica).
 • Gestió del programa BITCita.

Subministraments:

 • Gestió de les incidències de totes les bases assistencials del SAMU 061.
 • Gestió i control de les comandes i subministraments de mòrfics.
 • Gestió de les comandes de material de totes les bases del SAMU 061.
 • Sol·licituds de material a la Central Corporativa de Compres i Logística per mitjà de l'aplicació de compres de SharePoint.
 • Suport a la Coordinació de l'Àrea Operativa i Recursos Materials.
 • Subministrament i gestió del material d'oficina del SAMU 061.
 • Gestió de les trameses i de la recepció de paqueteria per mitjà de les empreses de transport.

Funcions diverses:

 • Gestió dels vols per al personal del SAMU 061 amb les agències de viatges.
 • Gestió de les dietes, dels tiquets d'aparcament i d'altres despeses del personal del SAMU 061.
 • Supervisió de la gestió de les resolucions dels cursos de formació i control de la despesa de les accions formatives que es duen a terme.
 • Representació del SAMU 061 en el seguiment de reunions de centres gestors del Servei de Salut.
 • Coordinació de l'equip de registre i del d'atenció a l'usuari.
 • Totes les funcions que li assignin en l'àmbit de les competències pròpies.

 Requisits

Entre altres, cal complir amb els següents:

 • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar servei al SAMU 061. Si la convocatòria es declara deserta perquè no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de les gerències de la mateixa àrea de salut.
 • Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.
 • Estar en la situació de servei actiu.
 • Tenir la titulació exigida legalment, que és qualsevol de les següents: batxiller (LOE, LOGSE), batxillerat unificat polivalent, batxiller superior (pla de 1957), tècnic/tècnica, tècnic/tècnica especialista, haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de vint-i-cinc anys, o bé estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. També poden participar en el procés de selecció les persones que hagin prestat servei durant cinc anys en la categoria d'origen i tenguin la titulació exigida al grup immediatament inferior a la categoria en la qual es vol ingressar, llevat que sigui necessària una titulació o una habilitació professional específica per complir les funcions assignades.
 • Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2.

Sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al BOIB.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 26. 22/02/2024]

[Foto: SAMU 061]