Categoria: Recursos humans

Es convoca el lloc de subdirector/a d’Infermeria de Son Llàtzer

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 23, de dia 17 de febrer de 2024, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a d’Infermeria de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears.

Funcions

 • Analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l'àmbit de la infermeria de l’Hospital Universitari Son Llàtzer i de l'Hospital Joan March.
 • Avaluar les necessitats de recursos de l'àrea d'infermeria i analitzar-ne l'ús i l'eficiència dels recursos per mitjà del seguiment i de l'avaluació de la qualitat.
 • Coordinar els recursos humans de l'àrea d'infermeria.
 • Acomplir totes les funcions que li atribueixin la Direcció d'Infermeria o la Direcció de la Gerència i les que li deleguin expressament.

Requisits

Entre altres, cal tenir la titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria o Fisioteràpia.

Sol·licitud i documentació

Tota persona que estigui interessada a participar en aquest procés selectiu ha de presentar una sol·licitud seguint el model de l'annex 2 d'aquesta resolució i adjuntant-hi una còpia del document d'identitat i el currículum, en el qual han de constar les dades següents:

 • Número del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).
 • Llocs de feina que ha ocupat.
 • Experiència professional i de gestió.
 • Títols acadèmics.
 • Estudis, cursos, ponències, publicacions, informes, coneixements d'idiomes i qualsevol altre mèrit que consideri oportú fer-hi constar.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar dins el termini de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm 23. 17/02/2024]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]