Categories: Recursos humans, Gestió de la investigació

Convocatòria d'un tècnic superior de suport a la investigació a l'IdISBa

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 80, de dia 12 de maig de 2020, s'ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o d’una tècnica superior de suport en investigació per al projecte «Recollida de dades per projectes d’investigació en el síndrome d’apnees i hipopnees del son».

Les funcions de la plaça són les següents:

- Assistir a l'investigador principal per a la inclusió de pacients en els diferents assajos clínics i projectes (screening, randomització, cites amb altres serveis col·laboradors...).

- Recollida i introducció de dades en els diferents quaderns de recollida de dades (paper o electrònic).

- Preparar les visites de monitorització (consultar històries clíniques, introduir les dades dels documents fonts en els quaderns de recollida de dades) i atendre el monitor durant les visites de monitorització.

- Assegurar-se del compliment del protocol, de les Normes de Bona Pràctica Clínica i de la legislació vigent.

- Coordinar cites amb els monitors, assistir a visites de preselecció i visites d'inici.

- Conèixer els protocols dels diferents assajos clínics i projectes que es realitzen en els serveis mèdics en què desenvolupen la seva funció, conèixer el calendari de proves de cada assaig i els procediments que requereix cadascun.

- Programar les extraccions de mostres.

- Resoldre les discrepàncies (queries).

- En cas necessari, processar, emmagatzemar i enviar mostres biològiques (sang, orina, biòpsies, teixits, excrements...) als diferents laboratoris i biobancs.

- Realitzar les visites dels assaigs (passar als pacients diferents qüestionaris, consentiments informats, toma de mesures, tensió...).

- Assistir a les reunions dels investigadors i les investigadores.

- Preparar i coordinar les inspeccions i auditories.

- Escriure i mantenir actualitzats protocols unificats de laboratori i gestió clínica.

- Redacció de manuscrits i memòries científiques.

- Gestió de documents per els nous projectes i assaigs (CEIC, manual d'investigadors i investigadores, CRD, peticions biobancs...).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 80. 12/05/2020]

[Foto: Universitat de les Illes Balears]