Categoria: Recursos humans

Llistes provisionals del concurs oposició d’infermer d’urgència d’atenció primària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 116, de dia 30 de juny de 2020, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de 18 de juny de 2020, per la qual s’aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermer/infermera d’urgència d’atenció primària i es designen els membres del Tribunal Qualificador.

S'insta a les persones aspirants a que comprovin que figuren en la llista d'admeses, amb la finalitat d'evitar errors i, si es produeixen, possibilitar que es corregeixin en el termini i en la forma procedent.

Tal i com estableixen les bases de la convocatòria, les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució per presentar reclamacions per reparar, si procedeix, el defecte que hagi motivat l'exclusió.

[Fonts: BOIB. Núm. 116. 30/06/2020 - BOIB. Núm. 118. 04/07/2020]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]