Categoria: Institucions sanitàries

Estructura i competències de la Conselleria de Salut i Consum

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S’ha publicat la nova estructura de l’Administració de la Comunitat de les Illes Balears, canviant la denominació de la Conselleria de Salut, que passa a denominar-se de Salut i Consum, i que continuarà essent dirigida per na Patrícia Gómez Picard.

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, va signar ahir, dia 2, el Decret 9/2019, publicat en el BOIB núm. 88 de dia 3 de juliol de 2019, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 10/2019, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

Així mateix s’ha publicat en el BOIB núm. 88 de dia 3 de juliol de 2019, el Decret 12/2019, que estableix les competències i l’estructura orgànica bàsica de totes les Conselleries.

El nou Govern estarà integrat per la presidenta, el vicepresident i els consellers i conselleres, i l’Administració de la Comunitat Autònoma estarà estructurada en 11 conselleries:

Conselleria de Salut i Consum: Patricia Gómez Picard, consellera.

Estructura orgànica bàsica d’aquesta conselleria:

 • Secretaria General
 • Direcció General de Prestacions i Farmàcia
 • Direcció General de Salut Pública
 • Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació
 • Direcció General de Consum

Competències d’aquestes direccions generals:

Direcció General de Prestacions i Farmàcia: planificació i ordenació sanitària general i de l'assistència sanitària; definició de la cartera de serveis i prestacions sanitàries i els seus indicadors d'avaluació; polítiques de qualitat de la prestació sanitària; gestió, manteniment i avaluació periòdica del Registre del Conjunt Mínim de Dades d'Alta Hospitalària i Activitat Ambulatòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; registre de professionals sanitaris; ordenació farmacèutica; autorització i control d'establiments i serveis d'atenció farmacèutica; autorització i control d'activitats sanitàries de fabricació a mida de productes sanitaris i de distribució i venda de productes sanitaris; tramitació i resolució dels procediments d'aplicació de l'índex corrector dels marges de les oficines de farmàcia corresponent a les receptes o ordres de dispensació de medicaments d'ús humà fabricats industrialment dispensats amb càrrec als fons públics; control i millora de la qualitat de la prestació farmacèutica; control i vigilància de medicaments, productes sanitaris i la resta de productes farmacèutics; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de la seva competència.

Direcció General de Salut Pública: promoció de la salut; vigilància epidemiològica, anàlisi i avaluació de l'estat de salut de la població, de les malalties i de l'impacte en salut de les polítiques públiques; promoció per a la reducció de les desigualtats en salut per raó de gènere, de territori, de classe social i de cultura per afavorir els col·lectius més desprotegits; participació dels ciutadans i ciutadanes, dels professionals i de les associacions de pacients; prevenció de les malalties: vacunació, programes poblacionals de detecció precoç de càncer i d'altres malalties, lluita contra el tabaquisme, salut sexual i reproductiva, prevenció del VIH, prevenció i tractament de les drogodependències; promoció de la salut i vigilància epidemiològica en l'àmbit laboral, i també la resta d'actuacions sanitàries en l'àmbit de la salut laboral que preveu la normativa sanitària; protecció de la salut; salut ambiental, que inclou, entre d'altres, la vigilància de la qualitat de l'aigua de consum humà, de les aigües de bany i de la legionel·losi; ordenació dels aspectes higiènics i sanitaris d'activitats no sanitàries; seguretat alimentària i nutrició; control oficial i registres en matèria de salut pública; vigilància epidemiològica de les zoonosis; anàlisis químiques i microbiològiques de mostres d'aigües i aliments; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de la seva competència; coordinació de la Fundació Banc de Sang i Teixits.

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació: inspecció, control, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris; avaluació de la qualitat assistencial i acreditació dels centres, serveis i establiments sanitaris; iniciació i resolució de procediments sancionadors en matèria de la seva competència; explotació, gestió i avaluació dels registres i sistemes d'informació de la seva competència; definició i desenvolupament de polítiques de formació sanitària especialitzada; promoció de polítiques d'investigació i d'informació sanitàries; tutela i desenvolupament dels processos formatius de pregrau o postgrau dels professionals de la salut i promoció de programes docents de pregrau o postgrau, d'acord amb la UIB i altres conselleries i institucions formatives; acreditació de professionals sanitaris, de formació sanitària i de formació sanitària especialitzada; coordinació del funcionament de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears i de la Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears ; coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears; gestió del Registre de Voluntats Anticipades.

Direcció General de Consum: defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries; control de mercat, inspecció de consum i xarxa d'alerta de productes perillosos; informació i orientació dels consumidors i usuaris per a l'exercici adequat dels seus drets; tramitació de les denúncies i les reclamacions de les persones consumidores i usuàries; desenvolupament de tasques de mediació entre les persones consumidores i les empreses; resolució de les controvèrsies de consum a través de l'arbitratge i foment del Sistema Arbitral de Consum; educació i formació a la ciutadania en matèria de consum i formació contínua al personal de les administracions de consum; gestió del registre d'associacions de consumidors i suport i relació amb aquestes; suport al Consell de Consum i coordinació d'aquest; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries.

Ens del sector públic instrumental autonòmic que depenen de la Conselleria de Salut i Consum:

 • Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)
 • Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
 • Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

Les altres Conselleries són les següents:

 • Conselleria d’Afers Socials i Esports. Fina Santiago Rodríguez, consellera.
 • Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius: Juan Pedro Yllanes Suárez, vicepresident i conseller.
 • Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat: Pilar Costa i Serra assumirà aquesta cartera y serà portaveu del Govern.
 • Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors: Rosario Sánchez Grau, consellera.
 • Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball: Iago Negueruela Vázquez, conseller.
 • Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca: Martí March Cerdà, conseller.
 • Conselleria de Mobilitat i Habitatge: Marc Pons i Pons, conseller.
 • Conselleria de Medi Ambient i Territori: Miquel Mir Gual, conseller.
 • Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació: Mae de la Concha García-Mauriño, consellera.
 • Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització: Isabel Castro Fernández, consellera.

Així mateix, el Decret també estableix que el vicepresident assumirà la titularitat de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

[Fonts: Presidència de Govern. 02/07/2019 - BOIB. Núm. 88.03/07/2019 - BOIB. Núm. 88.03/07/2019]

[Foto: Presidència de Govern]

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.