Categoria: Qualitat

El Laboratori d’Anàlisis Clíniques de Son Espases participa en el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El càncer colorectal (CCR) és el tumor maligne més freqüent a Espanya, si es consideren els dos sexes, i la segona causa de mort per càncer. Cada setmana es diagnostiquen a Espanya més de 500 casos de CCR. Les estimacions epidemiològiques són que, per als propers anys, s’incrementarà notablement el nombre absolut de casos anuals.

El CCR és un tumor que es pot prevenir perfectament i curar en el 90 % dels casos si es detecta en les fases inicials. S’ha demostrat que la implantació de programes de cribratge poblacionals en redueix la incidència i la mortalitat. La població diana del programa són homes i dones amb edats compreses entre els 50 i els 69 anys, asimptomàtics i sense factors de risc coneguts (sense antecedents familiars ni personals).

El programa proposa, als ciutadans als quals es dirigeix, la realització d’una prova de sang oculta en femta (SOF). Si el resultat de la prova és negatiu (no hi ha sang), es repeteix cada dos anys. Si és positiu (hi ha sang), s’ofereix la possibilitat d’efectuar una colonoscòpia. El resultat és positiu en, aproximadament, un 7 % de les mostres analitzades. La periodicitat de la prova (SOF) és de dos anys.

Segons les dades de la Xarxa de Programes de Cribratge del Càncer de l’any 2010, només l’11 % de la població general espanyola de 50-69 anys estava inclosa en programes de cribratge poblacional de càncer de còlon i els objectius del Ministeri de Sanitat són una cobertura del 50 % de la població diana per a l’any 2015 i del 100 % per al 2020. Encara que de mitjana aquest programa no arriba ni al 20 % de la població diana, hi ha algunes comunitats com el País Basc que cobreixen gairebé el 100 % de les persones de risc. A Balears, el 2014, s’inicià un primer pla pilot de recerca en els municipis de Muro (Mallorca), Ferreries (Menorca) i Sant Antoni de Portmany (Eivissa), en el qual participaren unes 2.000 persones i l’anàlisi de totes les mostres per a la determinació de sang oculta en femta es va centralitzar al Laboratori d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari Son Espases.

El Laboratori d’Anàlisis Clíniques ha efectuat 9.000 determinacions de sang oculta en femta de pacients del sector sanitari de Tramuntana inclosos en el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon

L’any 2015, la Conselleria de Salut de les Illes Balears inicià oficialment el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte de les Illes Balears. En els dos anys de Programa, el Servei d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Universitari Son Espases ha efectuat més de 9.000 determinacions de sang oculta en femta per als participants en el Programa de CCR del sector sanitari de Tramuntana.

La Direcció General de Salut Pública coordina les activitats del Programa en els diferents nivells sanitaris implicats: farmàcies col·laboradores, Atenció Primària i hospitals (analistes clínics, digestòlegs i anatomopatòlegs).

El Laboratori de Son Espases té un paper fonamental en el Programa perquè rep, analitza i envia els resultats de totes les mostres a l’oficina tècnica.

La mostra que el pacient recull en el seu domicili, en un tub especial que li donen a la farmàcia, ha d’arribar al Laboratori en perfectes condicions. Malgrat que el processament està automatitzat actualment, la presència de personal expert millora el rendiment analític i clínic de la prova (sensibilitat, especificitat, valor predictiu positiu).

La quantitat de sang present en la femta augmenta en les malalties que cursen amb lesions hemorràgiques en el tracte digestiu, particularment en el tracte digestiu inferior. La presència de sang en femta és, sovint, el primer i únic signe d’alarma d’una malaltia colorrectal. Aquestes pèrdues microscòpiques intermitents de sang, poden ser detectades mitjançant les anàlisis clíniques que poden ser de dos tipus: químiques i immunològiques.

En el Programa s’usa el mètode immunològic, que té com a avantatge no presentar interferències amb la sang d’origen animal, amb la peroxidasa de fruites i vegetals o amb la vitamina C, per tant, s’elimina la necessitat de fer una restricció dietètica prèvia a l’anàlisi.

Finalment, caldria ressaltar la bona acceptació del Programa per la població, perquè el nombre de mostres rebudes està superant, gairebé duplicant, les previsions inicials, la qual cosa és un molt bon senyal que el Programa funciona bé i que el Laboratori, en temps de crisi i de recursos limitats, està reorganitzant el treball per poder donar el millor servei.

[Font: Hospital Universitari Son Espases. 31/03/2017]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]

Notícies relacionades a Infosalut
*31/03/2017 - 31 de març, Dia Mundial contra el Càncer de Còlon.

El Web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.