Categoria: Estudis i projectes

Monitoratge de les superfícies de treball de medicaments perillosos en els Serveis de Farmàcia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en una una guia de pràctica farmacèutica de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària sobre la monitorització de les superfícies de treball de medicaments perillosos en els Serveis de Farmàcia.

Olga Delgado-Sánchez, farmacèutica de l'Hospital Universitari Son Espases, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Monitorización de las superficies de trabajo de medicamentos peligrosos en los Servicios de Farmacia. Documento de consenso. Guía de práctica farmacéutica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)" a la revista Farmacia Hospitalaria.

Es volia establir unes recomanacions, d'acord amb l'evidència disponible, per al monitoratge de la contaminació de superfícies en les àrees d'elaboració de medicaments perillosos dels Serveis de Farmàcia.

A partir d'una revisió bibliogràfica en les bases de dades Medline i Embase des de gener de 2009 fins juliol de 2019, així com de la consulta de documents d'estàndards i recomanacions d'organitzacions sanitàries, un comitè d'experts de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària ha definit una sèrie de pràctiques segures sobre manipulació de medicaments perillosos i monitoratge de superfícies de treball. Les decisions de recomanació es varen prendre per consens entre el grup d'experts tenint en compte les recomanacions trobades, la situació en l'entorn de les institucions i els costs associats al monitoratge.

El monitoratge de superfícies permet determinar la presència de medicaments perillosos i avaluar l'eficàcia del programa de maneig segur dels mateixos en els Serveis de Farmàcia. L'avaluació hauria d'incloure un estudi de l'eficàcia dels controls d'enginyeria, de les pràctiques laborals i dels processos de neteja i descontaminació.

Referència de l'article
Valero-García S, González-Haba E, Gorgas-Torner MQ, Alonso-Herreros JM, Cercós Lletí AC, Poveda-Andrés JL, et al. Monitorización de las superficies de trabajo de medicamentos peligrosos en los Servicios de Farmacia. Documento de consenso. Guía de práctica farmacéutica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Farm Hosp. 2021;45(2):96-107. doi: 10.7399/fh.11655. PubMed PMID:33709894.

Enllaços Bibliosalut | AltmetricAltmetric | Text complet

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]