Categoria: Estudis i projectes

Utilitat de l'enfocament híbrid RFR-FFR

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en la publicació d'un estudi sobre la utilitat de l'enfocament híbrid RFR-FFR realitzat amb els resultats d'una anàlisi prospectiva i multicèntrica de la concordança diagnòstica entre la RFR i la FFR - el RECOPA (comparació de la relació de cicle complet de la RFR enfront de la reserva de flux fraccional (una validació prospectiva). També hi han participat l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, l'Institut de Recerca Biomédica de Lleida, l'Hospital Universitari Vall d´Hebron, l'Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, l'Hospital Universitario Nuestra de Candelaria, l'Hospital Universitario de Vinalopó, l'Hospital Universitario Alvaro Cunqueiro, l'Hospital Universitario Lucus Augusti i el Complejo Hospitalario de Navarra.

Vicente Peral-Disdier, cardiòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases, han participat en la publicació de l'article amb el títol "The resting full-cycle ratio (RFR) is a novel resting index which in contrast to the gold standard (fractional flow reserve (FFR)) does not require maximum hyperemia induction. The objectives of this study were to evaluate the agreement between RFR and FFR with the currently recommended thresholds and to design a hybrid RFR-FFR ischemia detection strategy, allowing a reduction of coronary vasodilator use" a la revista Journal of Interventional Cardiology.

L'índex de cicle complet en repòs (RFR) és un nou índex en repòs que, a diferència de la regla d'or (reserva de flux fraccional (FFR)), no requereix la inducció d'hiperèmia màxima. Els objectius d'aquest estudi varen ser avaluar la concordança entre el RFR i la FFR amb els llindars actualment recomanats i dissenyar una estratègia híbrida de detecció d'isquèmia RFR-FFR, que permeti reduir l'ús de vasodilatadors coronaris.

Es varen reclutar prospectivament pacients sotmesos a un estudi fisiològic invasiu a nou centres espanyols entre abril de 2019 i març de 2020. Es varen realitzar estudis de sensibilitat i especificitat per avaluar la precisió del diagnòstic entre els nivells recomanats de RFR ≤0.89 i FFR ≤0.80 (objectiu primari) i determinar la RFR "zona grisa" amb l'objectiu de definir una estratègia híbrida amb FFR que permeti una concordança global del 95% en comparació amb la FFR tota sola (objectiu secundari).

La concordança dicotòmica entre la RFR i la FFR amb els llindars recomanats és significativa però limitada. L'adopció d'una estratègia híbrida RFR-FFR permet una concordança molt elevada, amb una minimització de l'ús de vasodilatadors.

Referència de l'article
Casanova-Sandoval J, Fernández-Rodríguez D, Otaegui I, Gil Jiménez T, Rodríguez-Esteban M, Rivera K, et al. Usefulness of the Hybrid RFR-FFR Approach: Results of a Prospective and Multicenter Analysis of Diagnostic Agreement between RFR and FFR—The RECOPA (REsting Full-Cycle Ratio Comparation versus Fractional Flow Reserve (A Prospective Validation)) Study. Rubboli A, editor. J Intervent Cardiol. 2021;2021:1–8. doi: 10.1155/2021/5522707. PubMed PMID: 34007248.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]