Categoria: Estudis i projectes

Intervenció de formació mitjançant el model 360° Multisource Feedback

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), juntament amb la Universitat de les Illes Balears, han publicat un estudi sobre una intervenció de formació mitjançant el model de 360° Multisource Feedback.

Albert Sesé-Abad, investigador de l'IdISBa, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "A Training Intervention through a 360° Multisource Feedback Model" a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.

Els metges i altres professionals de ciències de la salut, necessiten una formació contínua, no sols en aspectes tècnics de la professió sinó també en competències transversals (no tècniques) amb un impacte cost-eficiència sobre el bon funcionament del sistema sanitari. L'objectiu d'aquest article és analitzar el canvi comportamental en professionals de la salut d'un gran hospital públic, a través d'una intervenció d'entrenament formatiu en un conjunt de competències no tècniques: Treball en equip, Adaptabilitat-Flexibilitat, Compromís-Implicació, Orientació als resultats, i Habilitats directives per als responsables.

Es va aplicar el model de 360° Multisource Feedback utilitzant tres fonts d'informació: responsables, companys de treball i autoavaluació. Es va utilitzar un disseny quasiexperimental pretest-posttest de grup únic amb dos punts temporals. La intervenció formativa va millorar les puntuacions només en la competència "Orientació als resultats", malgrat el biaix positiu en les valoracions. A més es van detectar discrepàncies significatives entre les tres fonts d'informació, sent els responsables els que van atorgar les millors valoracions. La magnitud del canvi comportamental estava relacionat amb determinades variables sociodemogràfiques i organitzatives. L'estudi no va ser immune a aquest efecte sostre, fins i tot havent aplicat mesures de control per a evitar-ho. Les evidències empíriques suggereixen que el 360° Multisource Feedback ha de ser mantingut en el temps per a millorar i reforçar una cultura d'avaluació que possibiliti millorar l'atenció al pacient.

Referència de l'article
Sureda E, Chacón-Moscoso S, Sanduvete-Chaves S, Sesé A. A Training Intervention through a 360° Multisource Feedback Model. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(17):9137. doi: 10.3390/ijerph18179137. PubMed PMID: 34501727.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]