Categoria: Estudis i projectes

Sulfones basades en la penicil·lina 6-halopiridilmetilidènica inactiven eficaçment la resistència natural de Pseudomonas aeruginosa als antibiòtics β-Lactam

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitàri Illes Balears (IdISBa) han participat en un article sobre les sulfones basades en la penicilina 6-halopiridilmetilidènica inactiven eficaçment la resistència natural de Pseudomonas aeruginosa als antibiòtics β-Lactam. També hi han participat el Complejo Hospitalario Universitario da Coruña, l'Instituto de Investigación Biomédica da Coruña, el Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares i la Universidade de Santiago de Compostela.

Antonio Oliver, microbiòleg de l'Hospital Universitari Son Espases i investigador de l'IdISBa, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "6-Halopyridylmethylidene Penicillin-Based Sulfones Efficiently Inactivate the Natural Resistance of Pseudomonas aeruginosa to β-Lactam Antibiotics" a la revista Journal of Medicinal Chemistry.

La Pseudomonas aeruginosa és una infecció nosocomial major, és considerada un paradigma de la resistència antimicrobiana, en gran part degut a la hiperproducció de la cefalosporinasa cromosomal AmpC. Aquí, s'analitza l'habilitat de les sulfones a base de 6-piridilmetilidina 1-3 per inactivar l'AmpC β-lactams i així rescatar l'activitat de la ceftazidima antipseudomonal. Aquests components augmenten la susceptibilitat de la ceftazidima en una col·lecció d'aïllats cínics i ceps mutants PAO1 amb diferents nivells d'expressió d'ampC i també va millorar la cinètica d'inhibició en relació amb l'avibactam, mostrant una taxa de desacil·lació lenta i implicant la formació d'un aducte d'indolizina. El bromur 2 va ser l'inhibidor amb el KI més baix (15,6 nM) i la major eficàcia inhibidora (kinact/KI). Els estudis computacionals realitzats amb diversos enzims AmpC varen revel·lar que la fracció aromàtica d'1-3 es dirigeix a un lloc tipus túnel adjacent a la serina catalítica i indueix el plegament de l'hèlix H10, la qual cosa indica el valor potencial d'aquesta butxaca no sempre evident en el disseny de fàrmacs β-Lactam.

Referència de l'article
Vázquez-Ucha JC, Rodríguez D, Lasarte-Monterrubio C, Lence E, Arca-Suarez J, Maneiro M, et al. 6-Halopyridylmethylidene Penicillin-Based Sulfones Efficiently Inactivate the Natural Resistance of Pseudomonas aeruginosa to β-Lactam Antibiotics. J Med Chem. 2021;64(9):6310–28. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c00369. PubMed PMID: 33913328.

Enllaços Bibliosalut

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC / Infermeres registrant dades al laboratori / CC0 1.0 Universal]