Categoria: Estudis i projectes

La suplementació amb mio-inositol en rates lactants protegeix contra alteracions en la programació de l'estructura i funció hipotalàmica causades per una restricció calòrica gestacional lleu, un efecte parcialment comparable al de la leptina

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El grup d'investigació Nutrigenòmica i Obesitat, del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB, juntament amb membres de CIBEROBN i de l'IdISBa, han publicat un estudi sobre la suplementació amb mio-inositol durant la lactància, per analitzar si reverteix les alteracions sobre l'estructura hipotalàmica programades per una lleu restricció calòrica gestacional, i si el efecte és comparable al que els grup havia descrit anteriorment per a la Leptina.

Pedro Castillo, Mariona Palou, Zhi Xin Yau QiuAna M. Rodríguez GuerreroAndreu Palou i Catalina Picó, investigadors del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB, i membres de l'IdISBa i de CIBEROBN, han publicat l'article amb el títol: "Myo-Inositol Supplementation in Suckling Rats Protects against Adverse Programming Outcomes on Hypothalamic Structure Caused by Mild Gestational Calorie Restriction, Partially Comparable to Leptin Effects".

Una restricció suau o moderada de la ingesta calòrica (CR) durant la gestació causa a la descendència una major predisposició a sofrir obesitat i malalties metabòliques relacionades. Les alteracions hipotalàmiques a conseqüència de la CR gestacional s’han descrit com un dels principals mecanismes implicats. L'article mostra un estudi en rates que ha analitzat si la suplementació amb mio-inositol durant la lactància, combinada amb leptina o sense ella, pot revertir els efectes perjudicials sobre l'estructura i funció hipotalàmica causats per una CR lleu durant la gestació en rates. També es van estudiar els efectes sobre possibles biomarcadors primerencs de salut metabòlica basats en transcrits (nivells d'ARNm) en cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMC). Es varen seguir les cries de les mares exposades a un 25% de CR durant la gestació i suplementades durant la lactància amb dosis fisiològiques de leptina (CR-L), mio-inositol (CR-M), la combinació (CR-LM), o el vehicle (CR-V), així com les cries de rates control, és a dir no sotmeses a aquesta restricció (CON-V), i es varen sacrificar al cap de 25 dies del seu naixement.

Els resultats mostraren que el mio-inositol i la combinació amb leptina varen augmentar el nombre de neurones hipotalàmiques en el nucli arquejat (ARC) (només a les femelles) i el nucli paraventricular, i el mio-inositol (sol) va restaurar el nombre de neurones positives per αMSH a l'ARC. Els nivells hipotalàmics d'ARNm del receptor de leptina a les cries CR-M i del receptor d'insulina en els mascles CR-M i CR-LM varen ser majors que a les cries CR-V i CON-V, respectivament. En PBMC, els nivells d'expressió augmentats dels gens Lrp11 i Gls a les cries CR-V es varen normalitzar parcialment en tots els grups suplementats (però només en els mascles en el cas de Gls).

Per tant, la suplementació amb mio-inositol durant la lactància, sola i combinada amb leptina, reverteix les alteracions programades per una certa desnutrició fetal sobre l'estructura hipotalàmica i l'expressió gènica de potencials biomarcadors primerencs de salut metabòlica en PBMC, fet que podria atribuir-se, en part, a una major sensibilitat a la leptina.

Referència de l'article
Castillo P, Palou M, Yau-Qiu ZX, Rodríguez AM, Palou A, Picó C. Myo-Inositol Supplementation in Suckling Rats Protects against Adverse Programming Outcomes on Hypothalamic Structure Caused by Mild Gestational Calorie Restriction, Partially Comparable to Leptin Effects. Nutrients. doi: 10.3390/nu13093257. PubMed PMID: 34439290.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: National Cancer Institute. Visuals online / Lobund-Wistar Rat/ CC BY-NC-ND 2.0]