Categoria: Estudis i projectes

Taxa de mortalitat i esdeveniments cardiovasculars en pacients amb malalties reumàtiques inflamatòries: resultats de 5 anys de seguiment de l'estudi CARMA

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Unitat de Reumatologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha participat en la publicació d'un article sobre els esdeveniments cardiovasculars en pacients amb malalties reumàtiques inflamatòries cròniques.

Antonio Juan Mas, reumatòleg de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Cardiovascular mortality and cardiovascular event rates in patients with inflammatory rheumatic diseases in the CARdiovascular in rheuMAtology (CARMA) prospective study-results at 5 years of follow-up", a la revista Rheumatology.

L'objectiu de l'estudi va ser determinar la mortalitat cardiovascular (CV) i la incidència del primer esdeveniment CV (ECV) en pacients amb malalties reumàtiques inflamatòries cròniques després de 5 anys de seguiment.

Es varen analitzar els resultats de l'estudi CARdiovascular in rheMAatology (CARMA). S'hi varen incloure pacients amb AR (n = 775), EA (n = 738) i APS (n = 721), i persones sense CIRD (n = 677) que varen acudir a les consultes externes de reumatologia de 67 hospitals públics d'Espanya.

Es varen efectuar anàlisis descriptives per a la mortalitat CV en 5 anys. Va calcular-se la funció Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE) en 5 anys per a determinar el risc esperat de mortalitat CV. Varen emprar-se models de Poisson per calcular les taxes d'incidència de l'ECV. Els quocients de riscos dels factors de risc implicats en el desenvolupament de la primera ECV varen avaluar-se mitjançant el model de riscos proporcionals de Weibull.

En total, 2382 subjectes varen completar la visita de seguiment al cap de 5 anys. Quinze pacients varen morir a causa de l'ECV. Les morts CV observades en la cohort del CIRD varen ser inferiors a les previstes per les taules de risc SCORE. La taxa més gran d'incidència d'ECV va trobar-se en els pacients amb APS. Malgrat això, després d'ajustar per edat, sexe i factors de risc CV, l'EA va ser la malaltia inflamatòria més comunament associada a l'ECV a cap de 5 anys, en comparació amb els que no tenien CIRD.

L'estudi conclou que la mortalitat cardiovascular dels pacients amb CIRD al cap de 5 anys de seguiment és inferior a la calculada. Els pacients amb EA tenen un risc major de desenvolupar una primera ECV després de 5 anys de seguiment.

https://www.infosalut.com/investigacio/estudis-i-projectes/12451

Referència de l'article
Martín-Martínez MA, Castañeda S, Sánchez-Alonso F, García-Gómez C, González-Juanatey C, Sánchez-Costa JT, et al. Cardiovascular mortality and cardiovascular event rates in patients with inflammatory rheumatic diseases in the CARdiovascular in rheuMAtology (CARMA) prospective study-results at 5 years of follow-up. Rheumatology (Oxford). 2021;60(6):2906-15. doi: 10.1093/rheumatology/keaa737. PubMed PMID: 33254222.

Enllaços Bibliosalut 

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / Gent passejant per la Plaça Espanya / CC BY-NC-SA 4.0]