Categoria: Estudis i projectes

Detecció dels articles retractats a les bases de dades

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) ha participat, junt amb la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad Alfonso X El Sabio, l'Hospital Universitari d'Àraba, la Universitat del Païs Basc, Alter Biblio, la  Fundación Jimenez Díaz i la Universidad de Extremadura, en la publicació d'un article en el qual s'analitza la detecció dels articles retractats a les bases de dades i així realitzar cerques bibliogràfiques confiables.

Elena Pastor Ramon, documentalista de Bibliosalut, ha participat en la publicació de l'article amb el títol "Improving the Reliability of Literature Reviews: Detection of Retracted Articles through Academic Search Engines" a la revista European Journal of Investigation in health, Psychology and Education.

Avui en dia, s'estan creant gran quantitat de publicacions científiques sobre ciències de la salut que requereixen una correcta cerca bibliogràfica per evitar l'ús i inclusió de literatura retractada en elles. L'ús d'aquests articles podria afectar directament la consistència d'estudis científics i podria afectar a la pràctica clínica. L'objectiu d'aquest estudi era avaluar la capacitat dels principals cercadors de literatura científica, tant cercadors generals (Google Scholar) com científics (PubMed, EMBASE, SCOPUS i Web of Science), utilitzats en ciències de la salut per comprovar la seva habilitat de detectar i avisar als usuaris sobre els articles retractats en les cerques que estan realitzant. La mostra d'articles retractats es va obtenir de RetractionWatch. Els resultats varen mostrar que a pesar que Google Scholar era el cercador amb la capacitat més gran de recuperar els articles seleccionats, era el menys efectiu, comparat amb cercadors científics, a l'hora de donar informació sobre la retractació dels articles. És molt recomanable l'ús de diferents cercadors científics per recuperar tants articles científics com sigui possible, així com no fer servir només un cercador genèric. Això reduirà la possibilitat d'incloure articles retractats i evita que afecti la confiança dels estudis duits a terme.

Referència de l'article
Pastor-Ramon E, Herrera-Peco I, Agirre O, García-Puente M, Morán JM. Improving the Reliability of Literature Reviews: Detection of Retracted Articles through Academic Search Engines. Eur J Investig Heal Psychol Educ. 2022;12(5):458–64. doi: 10.3390/ejihpe12050034.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Infosalut / Curs / CC BY-NC-SA 4.0]