Categoria: Estudis i projectes

Reforç de la teràpia estàndard amb dues infusions de plasma convalescent per a pacients amb COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Departament d'Hematologia, la Unitat d'Investigació i el Departament de Microbiologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, el Grup d'Estudi de Gammapaties Monoclonals i Síndromes Mielodisplàstiques, el Grup Multidisciplinari de Sèpsia, el Grup d'Estudi de Malalties Infeccioses-VIH i el Grup de Recerca en Salut Pública de les Illes Balears de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, el Departament de Medicina Interna de l'Hospital de Manacor, els Departaments de Medicina Interna i d'Hematologia de l'Hospital Mateu Orfila, han publicat, junt amb la Universitat de les Illes Balears, un assaig clínic aleatori sobre el reforç de la teràpia estàndard amb dues infusions de plasma convalescent per a pacients amb COVID-19.

Joan Bargay LleonartFiorella Sarubbo, Maria Arrizabalaga, José Maria Guerra, Josep Borràs, Khaoulah El Haji, Magdalena Flexas, Jorge Perales, Victoria Fernández-Baca, Carmen Gallegos, Manuel Raya Cruz, Sonia Velasco, Víctor López, Ana Cruz, Antonia Bautista-Gili, Teresa Jimenez-MarcoEnric Girona-Llobera, Laia Vilaplana, Laura Calonge, Juan Tena, Maria Pilar Galán i Antoni Payeras han publicat l'article amb el títol "Reinforcement of the Standard Therapy with Two Infusions of Convalescent Plasma for Patients with COVID-19: A Randomized Clinical Trial" a la revista Journal of Clinical Medicine.

L'objectiu d'aquest article era avaluar el reforç de la teràpia estàndar amb plasma hiperinmune (PH) en pacients amb malaltia de Coronavirus-19 (COVID-19).

Es va realitzar un assaig clínic obert, multicèntric i aleatoritzat realitzat en tres hospitals de les Illes Balears. Es van incloure pacients hospitalitzats per COVID-19 no greus amb un temps d'evolució clínica igual o inferior a set dies, i es van aleatoritzar en: grup de plasma (PG), que van rebre 600 ml dividits en dues dosis procedents d'un donant de plasma convalescent, administrats els dies 1 i 2 després de la inscripció; i grup de control (GC). El resultat primari va ser el temps de millora clínica en vint-i-un dies, definit com l'assoliment per part del pacient de les categories 8, 7 i 6 en l'escala de l'Assaig de Tractament Adaptatiu de COVID-19 (ACTT).

L'assaig va finalitzar de forma anticipada a causa de la impossibilitat de reclutament a causa de la pandèmia. Malgrat la tendència observada en el grup de plasma a aconseguir una condició física lleugerament millor abans en comparació amb el tractament estàndard sol. L'administració d'HP ha demostrat ser una teràpia segura. No es van trobar proves sòlides per a afirmar un efecte terapèutic de l'administració primerenca de dues infusions d'HP per als pacients infectats amb COVID-19 no greu. La interpretació està limitada per la terminació primerenca de l'assaig, que va donar lloc a una grandària de mostra petit.

Referència de l'article
Bargay-Lleonart J, Sarubbo F, Arrizabalaga M, Guerra JM, Borràs J, El Haji K, et al. Reinforcement of the Standard Therapy with Two Infusions of Convalescent Plasma for Patients with COVID-19: A Randomized Clinical Trial. J Clin Med. 2022 May 27;11(11):3039. doi: 10.2147/COPD.S312493. PubMed PMID: 35683427.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Espases]