Categoria: Estudis i projectes

Diferències en la funció mitocondrial entre el teixit tumoral del CCR metastàtic i premetastàtic

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Grup Multidisciplinar d'Oncologia Traslacional i el Grup Translational Research in Aging and Longevity (TRIAL) de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i el Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, junt el IUNICS i la Universitat de les Illes Balears, han publicat un article sobre les diferències en la funció mitocondrial entre el teixit tumoral del CCR humà metastàtic i premetastàtic.

Reyniel Hernández-LópezDaniel G PonsPilar Roca, Jorge Sastre-Serra i Jordi Oliver, investigadors i investigadores del grup GMOT; Margalida Torrens-Mas, investigadora del grup GMOT i el grup TRIAL; Maria M Company, investigadora de l'IdISBa; Esther Falcó, Teresa Fernández i Javier M Ibarra de la Rosa oncòlogues i patòleg de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i investigadores de l'IdISBa, han publicat l'article amb el títol "Mitochondrial Function Differences between Tumor Tissue of Human Metastatic and Premetastatic CRC" a la revista Biology.

La majoria dels pacients amb càncer colorectal (CCR) moren a conseqüència de metàstasi. La disfunció mitocondrial podria potenciar el desenvolupament del càncer i la progressió metastàtica. L'objectiu era avaluar les adaptacions associades a la funció mitocondrial en els teixits tumorals dels estadis III i IV del CCR humà i determinar si podrien utilitzar-se com a diana terapèutica en el càncer colorectal metastàtic (CCRm). S'analitzen els nivells proteics mitjançant Western blotting i les activitats enzimàtiques de proteïnes implicades en la funció mitocondrial, així com la quantitat d'ADN mitocondrial (ADNmt), mitjançant PCR en temps real, analitzant mostres de teixit adjacent no tumoral i teixit tumoral de pacients amb CCR en estadis III i IV sense tractament ràdio o quimioteràpic previ a la cirurgia. Les dades indiquen que el teixit tumoral del CCR en estadi III premetastàtic presentava un perfil metabòlic oxidant molt similar al de les mostres de teixit adjacent no tumoral de tots dos estadis. Es van detectar diferències notables en els nivells d'expressió proteica de ATPasa, IDH2, LDHA i SIRT1, així com en la quantitat de ADNmt, entre les mostres de teixit adjacent no tumoral i teixit tumoral de pacients amb CCR metastàtic. Aquestes troballes suggereixen un canvi en el perfil metabòlic oxidatiu que té lloc en el teixit tumoral una vegada aconseguida la fase metastàtica. El metabolisme oxidatiu del teixit tumoral contribueix a promoure i mantenir el fenotip metastàtic, amb evidències de deterioració de la funció mitocondrial en el teixit tumoral en estadi IV.

Referència de l'article
Hernández-López R, Torrens-Mas M, Pons DG, Company MM, Falcó E, Fernández T, et al. Mitochondrial Function Differences between Tumor Tissue of Human Metastatic and Premetastatic CRC. Biology (Basel). 2022 Feb 11;11(2). doi: 10.3390/biology11020293. PubMed PMID: 35205159.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Hospital Universitari Son Llàtzer]