Categoria: Estudis i projectes

Cribratge de microRNAs pronòstics associats al fracàs del tractament en el limfoma difús de cèl·lules B grans

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Els Serveis d'Hematologia i Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Son Espases, l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa); els Serveis d'Hematologia i Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, junt amb l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut-Universitat de les Illes Balears (IUNICS-UIB) i l'IMIM, han publicat un estudi sobre el cribratge de microRNAs pronòstics associats al fracàs del tractament en el limfoma difús de cèl·lules B grans.

Leyre Bento, Teresa Ros, Jordi Martínez Antonio Gutierrez, hematòlogues i hematòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases i del grup Clínica i biologia de les neoplàsies hematològiques de l'IdISBa; Oliver Vögler i Regina Alemany, investigadors de l'IdISBa i de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut-Universitat de les Illes Balears (IUNICS-UIB); Adriana Sas-Barbeito, investigadora del grup Clínica i biologia de les neoplàsies hematològiques de l'IdISBa; Josep Muncunill, investigador del  Group of Genomics-Bioinformatics Platform de l'IdISBa; Adriana Quintero-Duarte i Rafael Ramos, patòlegs de l'Hospital Universitari Son Espases; Víctor Jose Asensio, investigador de la unitat GENIB de l'Hospital Universitari Son Espases; Raquel Del Campo, hematòloga de l'Hospital Universitari Son Llàtzer; i Javier Ibarra, patòleg de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, han publicat l'article amb el títol "Screening for Prognostic microRNAs Associated with Treatment Failure in Diffuse Large B Cell Lymphoma" a la revista Cancers.

El tractament del limfoma difús de cèl·lules B grans (LDCBG) amb el règim R-CHOP produeix una supervivència lliure de progressió a cinc anys i una supervivència global del voltant del 60-70%. L'objectiu era descobrir biomarcadors pronòstics que permetessin la detecció precoç del 30-40% restant amb mals resultats a llarg termini. Per a això, s'aplica una estratègia nova: a partir d'una cohort de pacients amb LDCBG, tractats amb teràpia estàndard, es va formar un grup de descobriments de 12 pacients amb mal pronòstic (estadi avançat III-IV, R-IPI > 2), compost per sis subjectes quimioresistents (refractaris/recidiva primerenca < dotze mesos) i sis quimiosensibles (remissió completa > tres anys). Mitjançant assajos de bioxips, es van definir els miARN més expressats diferencialment com un conjunt inicial de candidats a miARN pronòstic. A continuació, es va analitzar la seva expressió en una cohort de validació de 68 pacients i es van seleccionar els tres miARN amb l'impacte més significatiu en la supervivència global i sense esdeveniments. En la línia cel·lular U-2932 de LDCBG, la transfecció amb miR-1244 i miR-193b-5p, però no amb miR-1231, va bloquejar l'efecte del CHOP sobre la viabilitat cel·lular. Una posterior anàlisi d'enriquiment de conjunts de gens en pacients va revelar la implicació dels dos primers miRNAs en el control del cicle cel·lular i en vies relacionades amb la quimioresistència, mentre que l'últim estava implicat en processos immunològics. En conclusió, aquesta nova estratègia va identificar tres marcadors pronòstics prometedors per a pacients amb LDCBG amb alt risc de fracàs amb la teràpia estàndard.

Referència de l'article
Bento L, Vögler O, Sas-Barbeito A, Muncunill J, Ros T, Martínez J, et al. Screening for Prognostic microRNAs Associated with Treatment Failure in Diffuse Large B Cell Lymphoma. Cancers (Basel). 2022 Feb 20;14(4). doi: 10.3390/cancers14041065. PubMed PMID: 35205813.

Enllaços Bibliosalut | Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: Nephron / Diffuse large B cell lymphoma / CC BY-SA 3.0]