Categoria: Estudis i projectes

L'Atenció Primària de les Illes Balears participa en l'estudi Patient-Reported Indicator Survey (PaRIS)

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) és l'organisme promotor d'aquest estudi de caràcter internacional en què participen 21 països.

L'objectiu és contribuir a desenvolupar sistemes de salut més centrats en les persones, avaluant l'atenció d'adults crònics a Atenció Primària des de la perspectiva dels pacients.

A llarg termini, es pretén incorporar la perspectiva dels pacients en el disseny de les polítiques de salut des d'un triple vessant:

  • Organitzacions de la salut: aportar la perspectiva dels pacients al disseny de les polítiques de salut.
  • Proveïdors de salut (professionals sanitaris): compartir bones pràctiques, modificar l'atenció als pacients.
  • Pacients: millorar la comunicació amb els proveïdors i més implicació en la planificació i presa de decisions (està relacionat amb la tendència cap a l'empoderament del pacient).

Es tracta del primer estudi internacional centrat en pacients amb malalties cròniques (per exemple diabetis, MPOC, cardiopaties…) atesos en atenció primària.

Participants

Es duran a terme entrevistes telefòniques als pacients escollits de forma aleatòria a 10 centres de salut de les Balears. S'entrevistaran aproximadament 75 pacients de cada centre de salut. Es tracta de veure el grau de satisfacció d'aquests pacients.

Poden participar persones amb malalties cròniques que:

  • Siguin majors de 45 anys
  • Que hagin tingut contacte amb Atenció Primària en els darrers 6 mesos per qualsevol motiu de salut o raó administrativa anteriors a l'entrevista

També s'entrevista els proveïdors (els coordinadors dels centres de salut escollits). A les Illes Balears hi participen 8 CS de Mallorca, 1 CS de Menorca i 1 CS d'Eivissa i Formentera.

[Font: Atenció Primària de Mallorca. 17/05/2023]

[Foto: Banc d’Imatges Infermeres / Infermera ausculta una usuària amb símptomes de covid-19-02-2021 / CC BY-NC-ND 2.0]