Categoria: Estudis i projectes

Catèquina i polifenol-60 en deteriorament cognitiu i oxidació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Els Grups de Neurofisiologia i de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu (NUCOX) amb membres de la Universitat de les Illes Balears, el CIBEROBN, el IUNICS i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), han publicat un estudi sobre la mitigació del deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat i de l'estat oxidatiu en rates tractades amb catequina i polifenol-60.

Silvia Tejada, Fiorella Sarubbo, Manuel Jiménez-García, Margalida Monserrat-Mesquida, Maria Magdalena Quetglas-Llabrés, Xavier Capó, Susana Esteban, Antoni Sureda i David Moranta, investigadores i investigadors de l'IdISBa, han publicat l'article amb el títol "Mitigating Age-Related Cognitive Decline and Oxidative Status in Rats Treated with Catechin and Polyphenon-60" a la revista Nutrients.

L'envelliment és un procés fisiològic normal en què influeix la combinació de múltiples mecanismes, principalment l'estrès oxidatiu i la neuroinflamació, que repercuteixen en la fisiologia general i la funció cerebral. Els compostos fenòlics han demostrat la seva capacitat per alentir el procés d'envelliment del cervell a causa dels seus efectes antioxidants i antiinflamatoris. Aquest estudi va avaluar les propietats protectores de la catequina i el polifenol-60 en rates no patològicament envellides en relació amb l'aprenentatge visuoespacial i l'estat oxidatiu del còrtex frontal. Els animals vells van ser tractats amb catequina o extracte de te verd (polifenol-60) durant trenta-sis dies, diàriament. Com a controls es van utilitzar rates velles i joves sanes. Durant la primera fase d'entrenament, les rates tractades van executar millor la prova i van localitzar l'objectiu en menys temps en comparació dels controls. Els biomarcadors de l'estrès oxidatiu (activitats de catalasa, superòxid-dismutasa, glutatió de reductasa i glutatió S-transferasa) es van reduir al cervell dels animals vells, encara que les seves activitats van millorar parcialment després dels dos tractaments antioxidants. A més, l'augment de la producció d'espècies reactives de l'oxigen i dels nivells de malondialdehid -un marcador de la peroxidació lipídica- al còrtex frontal dels animals vells va millorar significativament després de les intervencions. En conclusió, les rates velles van mostrar una millora de la funció cognitiva i una reducció dels nivells d'estrès després de l'administració de catequina i polifenol-60.

Referència de l'article
Tejada S, Sarubbo F, Jiménez-García M, Ramis MR, Monserrat-Mesquida M, Quetglas-Llabrés MM, et al. Mitigating Age-Related Cognitive Decline and Oxidative Status in Rats Treated with Catechin and Polyphenon-60. Nutrients. 2024 Jan 26;16(3). doi: 10.3390/nu16030368. PubMed PMID: 38337652.

Enllaços Bibliosalut | logo docusalut 16Text complet

Mètriques
Consulteu cites en Web of Science
AltmetricAltmetric

[Font: Bibliosalut]

[Foto: McKay Savage / China - Chengdu 22 - green tea / CC BY-NC-ND 2.0]