Categoria: Gestió de la investigació

El Govern de les Illes Balears presenta el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Joana Maria Camps, i el conseller d’Economia i Competitivitat, Joaquín García, han presentat el Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-17.

El Pla fixa els programes de recerca i de desenvolupament tecnològic, fomenta la participació en programes d’àmbit nacional i internacional, i determina els mitjans i les accions que siguin més adients per aconseguir l’adequació de la societat balear als canvis que comporten el desenvolupament científic i les noves tecnologies.

El nou Pla s’ha elaborat tenint en compte el context de crisi econòmica internacional i les directrius emanades de la Unió Europea a través de la seva estratègia «Europa 2020», en què prenen un protagonisme cabdal les polítiques d’R+D+I, ja que la innovació és un repte fonamental per al creixement i la sostenibilitat de les economies desenvolupades.

Així mateix cal destacar com a novetats al Pla el lligam amb la RIS3, document essencial per accedir a finançament estructural europeu, la integració de l’emprenedoria, la fixació d’àrees prioritàries, un major nivell de concreció i una ampli procés de recollida de dades i participació.

Les àrees estratègiques i la seva definició han sorgit de l’anàlisi de diferents factors i són fruit de l’impuls i la continuïtat en aquestes àrees ja establertes en els plans anteriors, de la seva importància econòmica, de la producció científica, de les necessitats i característiques especials del territori, així com de les oportunitats reflectides en sectors emergents i d’alt valor afegit.

Així doncs, les àrees prioritàries del Pla i del RIS3 es centren en el sector del turisme i les TIC, ciència i tecnologia marina, l’envelliment i les malalties cròniques, el turisme sanitari, l’aigua i turisme, agroalimentària, així com continguts digitals basats en el coneixement.

Per tal d’assolir un major nivell de concreció per a les àrees prioritàries i en les tasques de recerca s’han establert quatre grans eixos: capital humà en formació i incorporació. Consolidació de la base científica donat suport a grups i empreses i infraestructures. La valoració del coneixement amb actuacions des de l’administració, foment de empreses i clústers. Mesures d’acompanyament en divulgació.

Les propostes mostren la voluntat de consolidar l’excel·lència i donar-li continuïtat, així com de reforçar les polítiques d’R+D+I en sectors emergents i d’alt volum de negoci, amb l’objectiu d’incrementar-ne la competitivitat.

El nou Pla és una eina fonamental d’actuació de la política econòmica del Govern de les Illes Balears i ha de servir per consolidar una especialització intel·ligent que permeti identificar les característiques i els actius de les illes.

Si més no, el Pla ha de contribuir a enfortir el sistema regional de ciència, tecnologia i innovació, maximitzant el flux de coneixement i la difusió dels beneficis de la innovació al conjunt de l’economia regional.

En definitiva, intenta identificar les especialitzacions de coneixement que encaixin millor amb el potencial d’innovació de les illes d’acord amb els seus recursos i capacitats, i marca els grans objectius estratègics generals basats en tres idees clares: el sistema d’innovació ha donat valor al coneixement científic i a la innovació com a peces clau per assegurar els nivells de competitivitat i benestar social; el projecte aposta per acostar les ciències socials i humanes al turisme, que és la principal font de creixement de la nostra comunitat; i tenir clar que és bàsic augmentar la cultura científica i tecnològica per fer front als reptes de futur que planteja la competència  d’una economia globalitzada.

Notícia relacionada a Infosalut