Categoria: Gestió de la investigació

Es deleguen competències sobre la gestió dels biobancs en matèria de recerca biomèdica

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB de dia 16 de maig s’ha publica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de maig de 2013 per la qual es deleguen determinades competències relatives a la gestió dels biobancs amb finalitats de recerca biomèdica de titularitat del Servei de Salut .

El Servei de Salut és la persona jurídica titular dels biobancs creats en el si dels òrgans que en depenen. Les competències sobre aquests biobancs previstes en el Reial decret 1716/2011 les ha d’exercir el director general del Servei de Salut.  

No obstant això, per raons administratives, es poden delegar en els gerents territorials del Servei de Salut en els hospitals del qual s’hagin constituït biobancs totes les competències que s’atribueixen a la persona titular del biobanc, excepte les relatives a la sol·licitud de l’autorització per a la constitució inicial i el funcionament.

Per això, resol delegar en els gerents territorials totes les competències que, d’acord amb el Reial decret 1716/2011, corresponguin al titular del biobanc, excepte les relatives a la sol·licitud de l’autorització per a la constitució inicial i el funcionament.