La World Cancer Research Fund International ha convocat el Regular Grant Programme 2015/16.

Aquesta convocatòria finança projectes de recerca relacionats amb l'efecte de la dieta, la nutrició (incloent la composició corporal), i l'activitat física en el càncer, de fins a quatre anys de durada, en els quals es valorarà especialment la col·laboració internacional amb països amb ingressos baixos i mitjans.

La dotació econòmica té un import màxim de £250.000. El límit anual és de £75.000.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha visitat l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa), acompanyada per la directora general d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut, Margalida Frontera; pel director científic de l'Institut, Miquel Fiol; pel president de la Comissió d'Investigació de Son Espases, Antonio Oliver; pel president de la Comissió d'Investigació d'Atenció Primària, Joan Llobera; pel director mèdic de Son Espases, David Ginard, i pel director del IUNICS, Félix Grasses.

La consellera ha volgut conèixer de primera mà la feina que desenvolupen els més de 500 investigadors que actualment participen en els 55 grups de recerca de les 7 àrees científiques que té l'IdISPa.

La consellera Gómez ha destacat la voluntat de desenvolupar un projecte "integrador, participatiu i, per damunt de tot, centrat en els investigadors", i ha agraït el compromís i l'esforç de tot el personal d'aquest centre "que ha donat continuïtat a projectes de recerca sanitària malgrat les nombroses dificultats amb què s'han trobat aquests darrers anys per desenvolupar la seva activitat científica".

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III ha coordinat l'elaboració de l'Agenda Estratègica de Recerca i Innovació (SRIA), corresponent al Projecte PerMed (Personalized Medicine 2020 and beyond: Preparing Europe for leading the global way), finançat per la Comissió Europea, i en el qual s'identifiquen cinc principis bàsics, centrats en el desenvolupament de la Medicina Personalitzada (MP) en els propers anys.

La MP és una de les àrees més innovadores i prometedores de la recerca i l'assistència sanitària, ja que treballa a nivell mundial en la millora del diagnòstic precoç i dels tractaments, entre altres aspectes. En l'àmbit europeu serveix com a eix de les convocatòries del programa Horitzó 2020. L'ús d'aquesta medicina personalitzada es va implantat en el diagnòstic i en el tractament del càncer i de les malalties rares, no així en el cas d'altres malalties; per això, s'han identificat els cinc principis bàsics, que són:

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat la concessió d'un crèdit extraordinari de 95,6 milions d'euros per a la ciència, la tecnologia i la innovació, destinats a reforçar les convocatòries de R+D+I contemplades en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Aquest crèdit contribuirà a millorar les convocatòries de recursos humans i de projectes de recerca i innovació.

El Consell de Ministres també ha autoritzat l'elevació de límits per adquirir compromisos de despesa.

Llegeix més...

En el BOE núm. 78, de dia 1 d'abril de 2015, s'ha publicat l'Ordre ECC/566/2015, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manegi animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

En el reglament europeu i espanyol es contemplen les normes fonamentals de protecció dels animals emprats en experimentacions i altres finalitats científiques, incloent-hi la docència. 

Igualment, també hi figura la reglamentació pertinent relativa al personal que s'encarrega del maneig d'animals. Així, d'acord amb el Reial decret 53/2013, de dia 1 de febrer, en el qual s'han corregit les errades, publicat al BOE núm. 79, de dia 2 d'abril de 2015, aquesta Ordre desenvolupa especialment els següents requisits de capacitació d'aquest personal:

Llegeix més...

La Unió Europea ha manifestat que oferirà noves subvencions per a la recerca d'excel·lència, en el marc del programa Horitzó 2020.

La finalitat d'aquestes concessions és disminuir les diferències entre els estats membres i afavorir la competitivitat i el creixement per tot Europa. En aquestes adjudicacions s'utilitzarà l'eina "Teaming", element important en el context europeu en el camp de la recerca i la innovació.

Els instituts o agències de recerca i les administracions nacionals o regionals tutelaran els 31 projectes seleccionats per experts independents. El procés de selecció constarà de dues fases.

Llegeix més...

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació han signat un acord de 515 milions d'euros per al finançament d'inversions públiques espanyoles en matèria de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I).

Aquestes inversions estan emmarcades en l'Estratègia Espanyola de la Ciència i Tecnologia i d'Innovació 2013-2020, que a la vegada donen suport a tres dels seus subprogrames i al programa Horitzó 2020.

Els beneficiaris d'aquests fons seran investigadors, entitats i empreses espanyoles.

Llegeix més...

La Comissió d'Investigació de l'Hospital de Manacor ha organitzat la I Jornada d'Investigació, sota el títol "Lo mejor en investigación 2014 en el Hospital de Manacor", en la qual s'han presentat els diferents estudis que els professionals d'aquest centre sanitari van fer l'any passat.

La directora gerent, Dra. Catalina Vadell, ha presentat l'acte destacant la importància de les comunicacions que han format aquest intens programa; ha explicat que n'hi ha que ja s'han presentat a congressos i d'altres que s'hi presentaran durant l'any 2015. A més, ha afegit que aquests treballs, 10 dels quals són de l'àrea mèdica i els altres dos pertanyen a l'àrea d'infermeria, certifiquen que en un hospital comarcal també es fa investigació, perquè els seus professionals tenen bones idees i també molta voluntat per dur a terme el seu treball al seu servei i, a més, dedicar hores a la investigació.

Llegeix més...

L'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (IdISPa) ha presentat les set plataformes cientificotècniques, a l'Hospital Universitari Son Espases. La presentació general ha estat a càrrec de la coordinadora d'Infraestructures i Laboratoris, la Sra. Catalina Aguiló.

Les plataformes són:

  • Equipament tecnològic
  • Ubicació
  • Serveis
  • Personal tècnic
  • Procediments d'ús
  • Tarifes
  • Plataforma de microscòpia
Llegeix més...

En la convocatòria de l'Acció Estratègica en Salut de 2014, conjunt d'ajudes a la investigació que atorga anualment l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), quatre investigadors de l'Hospital Universitari Son Espases han resultat beneficiats en diverses modalitats.

Els investigadors d'aquest hospital són:

  • La Dra. Joana Maria Ferrer Balaguer (FEA del Servei d'Immunologia), que ha obtingut 68.365 € per excecutar en 3 anys el projecte d'investigació "Distribución y función de subpoblaciones de linfocitos T foliculares circulantes (cTfh) y su papel en la producción de anticuerpos en la Inmunodeficiencia Variable Común (IVC)".
Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.