El Grup d'Investigació de Clínica i Biologia de les Neoplàsies Hematològiques, amb membres de l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) y els Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Hospital Universitari Son Llàtzer, el Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Son Espases, i l'Equip de Suport Psicosocial de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, han publicat un article sobre l'anàlisi de les característiques de la personalitat en pacients amb limfoma de Hodgkin.També hi han participat l'Hospital del Mar i l'IMIM.

Llegeix més...

El Servei de Cirurgia General i Digestiu de l'Hospital Universitari Son Espases i l'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) han publicat una carta sobre un vídeo-vinyeta de l'anatomia quirúrgica aplicada a la classificació internacional dels plànols de la paret abdominal. També hi han participat la Universitat de València i la Universitat de les Illes Balears.

Llegeix més...

El Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Son Espases ha participat en l'anàlisi final de l'assaig aleatori en imatinib con adjuvant en tumors estromals gastrointestinal localitzats (TGIE) del grup EORTC de Soft Tissue and Bone Sarcoma Group (STBSG), l'Australasian Gastro-Intestinal Trials Group (AGITG), UNICANCER, French Sarcoma Group (FSG), Italian Sarcoma Group (ISG) i Grup Espanyol d'Investigació de Sarcomes (GEIS). També hi han participat diferents centres internacionalsl.

Llegeix més...

El Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha participat en la fase II de l'assaig NEOHX sobre l'ús del trastuzumab perioperatiu, capecitabina i oxaliplatí en pacients amb HER2-positiu gàstric rejectable o adenocarcinoma de la unió gastroesofàgica. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

El SAMU 061 ha participat en un estudi amb les dades del Registre de Parades Cardíaques Extrahospitalàries Espanyoles sobre la variabilitat regional en la incidència, característiques generals i resultats finals de la parada cardíaca extrahospitalària a Espanya. També hi han participat diferents centres espanyols.

Llegeix més...

Subcategories