Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

El Segon Estudi de Seroprevalença actualitza dades sobre malalties prevenibles

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Un equip de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha participat en la realització del Segon Estudi de Seroprevalença que s'ha coordinat des de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i que repassa la situació entorn de les malalties inmunoprevenibles.

L'informe incorpora addicionalment l'estudi de la prevalença d'immunitat adquirida de manera natural per altres agents infecciosos d'importància per a la Salut Pública.

L'objectiu de la recerca els resultats de la qual reflecteix l'informe és estimar la prevalença d'anticossos de diverses patologies en la població de 2 a 80 anys resident a Espanya. Les malalties incloses en l'estudi són: poliomielitis, diftèria, tètanus, tos ferina, xarampió, rubèola, parotiditis, varicel·la, malaltia meningocòccica invasora per serogrup C, hepatitis A, B, C, D i E, i infecció per virus de la immunodeficiència humana (VIH).

L'estudi, realitzat amb un total de 10.223 participants, permet conèixer l'estat immunitari per grups d'edat i sexe de les citades malalties i les cobertures de vacunació per grups d'edat en persones menors de 30 anys, per a conèixer si la immunitat d'aquesta població és conforme amb les vacunes administrades segons el calendari de vacunació vigent a cada moment.

A més, permet estimar la prevalença d'infecció per microorganismes d'interès per a la salut pública, analitzar els canvis ocorreguts amb el temps en la prevalença de les malalties incloses en l'anterior enquesta, i investigar els factors associats a l'estat immunitari enfront de cadascuna de les malalties estudiades.

[Font: Ministeri de Sanitat. 09/04/2021]  

[Foto: NIAID / Vaccination / CC BY­ND 2.0]