Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Qualitat

Aprovació del III Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la CAIB

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha aprovat el III Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de l’Administració de la CAIB 2021-2024. Aquest Pla serà aplicable a tot el personal de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma fins al 31 de desembre de 2024.

Eixos principals del Pla:

  • La cultura d’igualtat que es vol promoure a la CAIB
  • L'accés, la promoció, la retribució i l’empoderament de les dones
  • La conciliació i la corresponsabilitat
  • La salut i els riscs laborals de les dones.
  • Situacions d’especial protecció 
  • Mesures de coordinació del Pla

Igualment, el Pla inclou 108 accions concretes destinades a avançar a favor de la igualtat entre dones i homes. Entre aquestes accions, destaquen l’elaboració i la difusió a tot el personal d’un material didàctic sobre els estereotips de gènere i la redacció anual d’un informe sobre la bretxa salarial que analitzi la relació entre bretxa salarial i sostre de vidre.

També es farà una guia interactiva amb accés des de la intranet sobre les mesures de conciliació existents.

Es revisarà el Protocol per prevenir i actuar en cas d’assetjament i s’anirà actualitzant com a resultat de l’anàlisi de la seva aplicació, i es duran a terme campanyes informatives sobre assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere i d’expressió de gènere i altres formes de violència de gènere en l’ambient laboral.

A més a més, s’analitzaran els riscs psicosocials per a les dones a l’Administració: assetjament sexual i psicològic, discriminació, doble jornada de les dones treballadores, estrès i altres.

El vistiplau del Consell de Govern es produeix dies després que el Pla fos aprovat per la Comissió d’Igualtat del Govern, integrada per representants de l’Administració autonòmica i de diverses organitzacions sindicals.

[Fonts: Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. 03/05/2021- BOIB. Núm. 59. 06/05/2021]

[Foto: Infosalut / Gent passejant / CC BY-NC-SA 4.0]