Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Les Conselleries de Salut i Educació posen en marxa el programa «Reanimació cardiopulmonar a l'escola», que du a terme el SAMU 061

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut i Consum i la Conselleria d'Educació i Formació Professional han posat en marxa el programa "Reanimació cardiopulmonar a l’escola", un projecte liderat pel SAMU 061 Balears, en col·laboració amb el Consell Espanyol de Reanimació Cardiopulmonar, el Consell General d'Educació Física i Esportiva i la Fundació MAPFRE. Està enfocat a promoure la formació en reanimació cardiopulmonar en tots els centres educatius de les Illes Balears a partir del 14 de febrer.

Aquest projecte contempla la formació en reanimació cardiopulmonar pel Servei d'Emergències SAMU 061 de les Illes Balears als professors dels centres educatius, i aquests a l'alumnat, amb la supervisió constant dels professionals del SAMU 061.

L'ensenyament de la reanimació cardiopulmonar bàsica (RCP-B) a l'escola en els nivells obligatoris representa l'oportunitat d'instruir un gran nombre de ciutadans. A Europa, la RCP-B s’inclou en el currículum escolar a Noruega, Dinamarca, França i Regne Unit, entre altres països. Aquesta formació ha estat especialment important en els models nòrdics i japonès i ha donat com a resultat l'augment de la supervivència en episodis de mort sobtada.

La formació primerenca de la RCP en els col·legis ha demostrat que es tracta d'una mesura de gran impacte, ja que permetrà que a mitjà termini una gran majoria de la societat tengui coneixements sobre com actuar si presencia una aturada cardiorespiratòria.

La reanimació cardiopulmonar bàsica és el conjunt de maniobres que permeten identificar si una persona pateix una aturada cardiorespiratòria i substituir les funcions respiratòria i circulatòria, sense cap equipament específic, fins que la víctima pugui ser atesa pels serveis d'emergència especialitzats.

Nombrosos estudis conclouen que a partir dels tretze anys una persona té la capacitat física suficient per practicar maniobres de ressuscitació i, alhora, la maduresa cognitiva necessària per comprendre la importància d'actuar davant una situació d’aturada cardíaca.

Resulta, per tant, fonamental incrementar les accions formatives en els centres educatius amb la finalitat d'aconseguir que un major nombre de docents estiguin capacitats per ensenyar als alumnes els conceptes bàsics de les maniobres d'emergència i aquests, alhora, difonguin el coneixement entre familiars i amics.

El programa, desenvolupat en col·laboració amb especialistes sanitaris, pedagogs i educadors fisicoesportius, té com a objectiu facilitar que els docents imparteixin aquest tipus de coneixements a l'aula, ajudats pels professionals del SAMU 061.

Per a això, el programa posa a la disposició del professorat diversos materials, que inclouen jocs i pràctiques simulades de casos reals adaptats a les diferents edats. L'objectiu és que els alumnes aprenguin a telefonar correctament al 061, a distingir si una persona està inconscient i també a dur a terme la RCP o les maniobres de desobstrucció de la via aèria.

Un programa dissenyat per als docents de les Illes Balears

A partir del 14 de febrer, tots els centres educatius de les Illes Balears estaran convocats a participar en aquesta primera edició del programa. Durant una setmana, els docents rebran els coneixements teòrics i pràctics necessaris per part dels professionals de SAMU 061 per mitjà d'un curs en línia i de pràctiques presencials.

Posteriorment, els docents implementaran el programa a les aules, ajudats pels materials dissenyats específicament i comptant amb el seguiment i suport dels professionals del SAMU 061 Balears i de la Fundació MAPFRE.

En aquesta primera edició s'han convocat dos docents de cada centre escolar de les Illes Balears. Així, es dirigirà a 800 professors i 14.000 alumnes, per tal d'aconseguir augmentar les probabilitats de supervivència davant una aturada cardíaca.

Quan acabi el curs escolar s'analitzaran els resultats del programa i l'impacte que ha tingut, tant en els docents com en els alumnes, per millorar i difondre el coneixement de les maniobres d'emergència.

Per tant, els alumnes són el veritable destinatari de la formació, per saber identificar i alertar davant una situació d'aturada cardíaca i iniciar les maniobres de ressuscitació quan sigui pertinent.

La mort sobtada té un índex de 55 casos per cada 100.000 habitants/any, o un cas cada 12 hores, i suposa la primera causa de mort prematura. A les Illes Balears, només en el 18% dels casos de mort sobtada, els testimonis que van detectar la situació van iniciar les maniobres de ressuscitació fins que arribaren els serveis d'emergències.

Per això, l'objectiu principal és disminuir la morbimortalitat de l’aturada cardíaca, per mitjà de la identificació precoç, l'alerta primerenca i les primeres maniobres, amb la formació de professors, que traslladaran els coneixements als alumnes de 1r i 2n de l'ESO. Aquests, alhora, podran transmetre el missatge als seus més familiars i amics. Tant la formació com els resultats estaran supervisats pels instructors del SAMU 061.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 16/02/2022]

[Foto: Conselleria de Salut i Consum]