Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Respir@ire, un programa de prevenció del consum de tabac a secundària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) ha desenvolupat el programa Respir@ire, una eina digital d'ús educatiu en què el professorat d'ensenyament secundàri obligatori pot trobar un mètode detallat d'aplicació d'un programa de prevenció del consum de tabac.

El consum de tabac és un dels principals factors de risc de diverses malalties cròniques, com el càncer i les malalties pulmonars i cardiovasculars. La majoria dels perills del tabac no s'evidencien en la salut dels fumadors i dels fumadors passius fins anys o, fins i tot, dècades després d'iniciar-se en el consum i, segons l'OMS, és la causa de mort més previsible d'entre els cinc principals factors de risc de mortalitat.

Segons l'enquesta estatal sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari (ESTUDES 2018-2019 a les Illes Balears), dirigida a conèixer de manera periòdica la situació i les tendències del consum de drogues entre els estudiants de 14 a 18 anys, el 42,9% ha fumat tabac alguna vegada en la vida, el 29,3% declara haver-ne consumit en els darrers trenta dies i el 7,4% manifesta que ha fumat diàriament durant els darrers trenta dies. Així mateix, destaca que es produeix una major prevalença del consum de tabac en les dones que en els homes de les Illes Balears i que el tabac és la segona droga més consumida entre les dones i la tercera en el cas dels homes.

La prevalença de fumar cigarretes electròniques en els darrers trenta dies és del 14,1% i del 43,3% alguna vegada a la vida (cal afegir que el 2016 aquesta la prevalença era d'un 19,1%).

Un 81% dels joves enquestats pensen que el consum habitual de tabac (un paquet diari) pot causar bastants problemes o molts problemes i un 63,4% pensa que en pot produir el fet de fumar d'un a cinc cigarrets diaris. Un 17,4% bastants problemes.

La proposta de dur a terme aquest programa de prevenció de tabac, seguint el model que impulsa el document de promoció i educació per a la salut en els centres educatius (PiEpSE), es basa en la realització de projectes integrats en els centres educatius, amb la participació de la comunitat i aprovats pels equips directius i pels consells escolars, i facilitant als professionals docents, sanitaris i socials, l'elaboració d'un projecte comú de PiEpSE. Per això aquest programa recull la possibilitat de fer partícips diferents agents comunitaris.

Els objectius principals són informar sobre el tabac i les conseqüències del seu consum al llarg dels quatre cursos de l'Educació Secundària Obligatòria i proporcionar material didàctic adaptat a cada un dels 4 cursos de l'ESO.

Per a més informació, consultau la pàgina web del Projecte Respir@ire.

[Font: PADIB. Darrera actualització 2020]

[Foto: Geralt / Cigarrettes ash / CC0 Public Domain]