Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

La majoria de les infermeres participants en una enquesta del COIBA sobre l'eutanàsia defensa el dret del pacient a decidir quan i com morir

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Un 86,6% de les infermeres de Balears que van participar en l'enquesta realitzada pel Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) després de l'aprovació de la Llei de l'Eutanàsia, considera que les persones tenen dret a decidir sobre quan i com volen morir, dins dels termes legals. D'ells, un 66,8% ho van afirmar amb tota seguretat, mentre que un 19,8% van afirmar que sí, encara que amb reserves.

Aquesta és una de les principals conclusions de l'enquesta realitzada de manera voluntària i totalment anònima a les 6857 infermeres col·legiades durant el 2021 per la Comissió Deontològica del COIBA, de les quals es van recollir en total 341 respostes vàlides. L’objectiu d’aquesta enquesta era identificar les actituds i coneixements de les infermeres davant aquesta nova prestació.

Respecte a la seva participació en l'aplicació de la llei, un 65,6% està disposat a participar en la preparació i administració del fàrmac, mentre que un 12,2% es negaria a fer-lo.

Si el pacient requerís el suport d'un infermer o infermera per a obtenir els mitjans imprescindibles per a exercir ell mateix el seu dret, el 72% no objectaria, enfront del 14,6% que sí que ho faria.

Un 85,1% de les infermeres estaria disposat a acompanyar al pacient durant el procés eutanàsic, mentre un 8,2% el rebutjaria.

Un 59,8% de les infermeres participants van assenyalar que no sol·licitarien exercir l'objecció de consciència, mentre un 10,5% va preferir no contestar i un 18,1% va afirmar que segurament no.

En l'altre extrem, un 6,7% va afirmar que sol·licitaria l'objecció de consciència amb tota seguretat, mentre que un 5% el veia probable però no segur.

Finalment, un 90,7% de les infermeres estan disposades a participar en el procés de diàleg i reflexió amb un pacient que sol·licita ajuda a morir, una cosa a la qual objectaria un 5% dels professionals que van participar en l'enquesta.

Segons la Comissió Deontològica del COIBA, aquestes xifres indiquen que les infermeres estan disposades a participar, juntament amb altres professionals implicats, en tots els aspectes que la nova llei dictamina. Les infermeres sovint veuen i empatitzen amb el sofriment de persones que, a causa del patiment de malalties greus, cròniques, incurables o impossibilitants, no poden exercir una autonomia personal completa o simplement volen deixar de sentir un dolor físic insuportable. Aquestes són, segons reflecteix l'enquesta, els principals motius que porten a les persones a sol·licitar l'eutanàsia, a ulls de les infermeres.

Les infermeres que van participar en l'estudi van destacar també la seva disposició en general a participar en un programa formatiu específic sobre la prestació d'ajuda a morir (78,4%), mentre que un 12,2% objectaria. En relació amb els aspectes relacionats amb l'eutanàsia o el suïcidi mèdicament assistit en els quals desitjarien rebre formació, el 42% es va referir a aspectes relacionats amb el contingut i desenvolupament de la Llei, el 46,4% a aspectes ètics, mentre que un 5,9% no estaria interessat a rebre formació.

Pel COIBA, aquestes dades manifesten la necessitat de les infermeres d'adquirir o millorar les seves destreses i habilitats en relació amb tot el procés que porta a qualsevol persona a sol·licitar la prestació d'ajuda a morir. Aquesta formació és necessària per a garantir que aquest dret sigui practicat amb totes les garanties que la Llei estableix.

[Font: COIBA. 24/03/2022]

[Foto: Ashley Rose / you live your life in the saddest way i've ever / CC BY-ND 2.0]

Què en diu la premsa
*24/03/2022 redaccionmedica.com - El 87% de las enfermeras están a favor de la eutanasia.