Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Salut destina 1 M€ als consells insulars per a prevenció d'addiccions i atenció a persones amb drogodependència

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut renovarà els convenis subscrits amb els quatre consells insulars per sufragar accions d’atenció a addiccions. Els resultats dels programes duits a terme han estat satisfactoris i per això s’ha decidit continuar amb aquests programes.

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Salut i Consum a renovar els quatre convenis subscrits amb els consells insulars per dur a terme programes de prevenció d’addiccions, així com per a l’atenció de persones amb drogodependència. En total, el Govern aportarà més d’un milió d’euros a les institucions insulars perquè, dins les seves competències, executin accions en benefici de les persones afectades per una addicció, així com campanyes de prevenció en els seus territoris. Concretament, es destinaran 756.440 € al Consell Insular de Mallorca, 127.488 al Consell d’Eivissa, 123.168 al Consell de Menorca i 4.608 al Consell Insular de Formentera.

El Govern i els respectius consells insulars mantenen des de fa anys convenis de col·laboració per atendre les drogodependències i altres addiccions, els resultats dels quals en fan recomanable la continuïtat.

La Conselleria de Salut i Consum és la institució responsable de la coordinació, l’avaluació i el control de programes i serveis en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com de la gestió del sistema públic d’atenció a les drogodependències i altres addiccions, que du a terme d’acord amb les previsions de la Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions, de l’Estratègia Nacional sobre Drogues 2017-2024.

Els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per la seva banda, tenen atribuïdes les competències sobre l’elaboració i aprovació del Pla Insular sobre Drogodependències i Altres Addiccions, l’assessorament i el suport a les corporacions locals en l’elaboració dels seus plans i programes, el suport tècnic i econòmic als municipis de menys de 20.000 habitants, la direcció i coordinació dels programes de prevenció en l’àmbit comunitari, la participació en els programes i serveis d’assistència, la creació i el manteniment dels serveis socials d’àmbit supramunicipal específics per a drogodependents, la prestació de serveis específics d’inserció social en municipis de menys de 20.000 habitants i la promoció de la participació social i el suport a les institucions privades del seu territori.

Per tot això, el Consell de Govern ha autoritzat la renovació dels convenis amb cada institució insular, tal com s’havia fet els anys anteriors.

Entre les accions que integren aquests convenis amb els consells insulars de Mallorca, Eivissa i Menorca hi ha les següents:

 • Preparació de la metadona per als usuaris de les unitats de conductes addictives (UCA).
 • Programa d’atenció: tractament ambulatori i inserció a través de les UCA, per part d’un equip professional que dona cobertura a una unitat de conductes addictives.
 • Col·laboració en l’oferta i el seguiment de programes preventius en l’àmbit educatiu.
 • Coordinació en les actuacions de prevenció en l’àmbit comunitari.
 • Col·laboració en la recollida de dades dels indicadors que se sol·licitin per poder donar resposta a les memòries sobre actuacions en addiccions.
 • Formació i actualització en addiccions amb l’objectiu de dotar d’un marc comú en relació amb l’abordatge de les addiccions els professionals que treballen en el camp de les addiccions a les Illes Balears.

En el cas del Consell Insular de Formentera, les accions que integren el conveni són les següents:

 • Col·laboració en l’oferta i el seguiment de programes preventius en l’àmbit educatiu.
 • Coordinació en les actuacions de prevenció en l’àmbit comunitari.
 • Col·laboració en la recollida de dades dels indicadors que se sol·licitin per poder donar resposta a les memòries sobre actuacions en addiccions.
 • Formació i actualització en addiccions amb l’objectiu de dotar d’un marc comú en relació amb l’abordatge de les addiccions els professionals que treballen en el camp de les addiccions a les Illes Balears.

La vigència d’aquests convenis serà des de la data de la signatura fins al 28 de febrer de 2023, data màxima de la presentació de la documentació, sens perjudici que l’àmbit temporal dins el qual s’han de dur a terme les actuacions emparades per aquest conveni s’entén des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022.

[Font: Conselleria de Salut i Consum. 28/11/2022]

[Foto: Marco Verch Professional Photographer / Man holding pack of cocaine / CC BY 2.0]

 

Què en diu la premsa
*28/11/22 noticiasmallorca.es - Salud destina 1 M€ a los consells insulars para prevención de adicciones y atención a personas con drogodependencia.