Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

S’aprova la convocatòria de subvencions i d’aportacions econòmiques per dur a terme activitats en matèria de salut pública per al 2023

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'objecte de la convocatòria, publicada en el BOIB núm. 60, de dia 11 de maig de 2023, és donar suport al desenvolupament dels programes, projectes i activitats de salut pública, que es duguin a terme entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de 2023.

Els projectes s'han d'incloure en alguna de les línies següents:

  • Línia 1: ajudes per dur a terme programes i projectes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari i col·lectius en risc d'exclusió social.
  • Línia 2: ajudes per dur a terme programes i projectes de promoció i educació per a la salut als centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) de les Illes Balears.
  • Línia 3: ajudes per a la promoció de la donació de sang i la captació de donants mitjançant cita prèvia en tots els municipis de les Illes Balears. Aquesta ajuda ha d'estar destinada a associacions municipals o autonòmiques de qualsevol classe que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang planificada.
  • Línia 4: prevenció de la infecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d'afectats.
  • Línia 5: ajudes per a associacions de pacients.
  • Línia 8: ajuts per a projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals.
  • Línia 9: ajudes per a la realització de programes i projectes que promoguin la seguretat dels aliments en els entorns familiar, comunitari o d'associacions d'empreses alimentàries.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions en matèria de salut pública les persones següents:

Per als projectes de les línies 1, 3, 4 i 8, qualsevol persona jurídica, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que, a més de dur a terme al territori de les Illes Balears els programes i les activitats que es preveuen en les línies esmentades, compleixi els requisits que s'estableixen en l'Ordre de bases i els específics d'aquesta convocatòria.

Per als projectes de promoció de la salut i educació per a la salut en l'àmbit educatiu inclosos en la línia 2, només poden ser-ne beneficiaris els centres educatius de les Illes Balears, de titularitat pública o privada, que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears (CEPS).

Per als projectes de la línia 5, les associacions de pacients, és a dir, les persones jurídiques, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, la finalitat de les quals és l'atenció i el suport a persones amb problemes de salut i a les seves famílies, per millorar així la qualitat de vida d'aquestes persones.

Per als projectes de la línia 9, les associacions de grups poblacionals, empresarials o veïnals, entenent per tals les persones jurídiques, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que a més de realitzar al territori de les Illes Balears els programes i projectes que es preveuen en aquesta línia, compleixin amb els requisits que s'estableixen en l'Ordre de bases i els específics de la present convocatòria.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 60. 11/05/2023]

[Foto: Infosalut / Gent passejant pel carrer / CC BY-NC-ND 2.0]