Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Institucions sanitàries

L'Hospital de Manacor posa en marxa el projecte de participació de pacients en seguretat del pacient

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

Una representació dels pacients de l’Hospital de Manacor han assistit a la primera reunió organitzada per la Unitat de Gestió de Riscos per a la Seguretat del Pacient. L’objectiu d’aquesta reunió és la implicació dels pacients en els processos assistencials

El punt de partida és la iniciativa promulgada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), emesa el febrer de 2020, anomenada «La Dècada de Seguretat del Pacient 2021-2030».

Dins dels set objectius estratègics definits per l'OMS es remarca el d'involucrar i empoderar als pacients i famílies, perquè col·laborin i donin suport al viatge cap a una atenció de salut més segura. També s'especifica que el compromís i empoderament dels pacients són les eines més poderoses per a millorar la seva pròpia seguretat. Els pacients, les seves famílies i altres cuidadors informals aporten idees a partir de les seves experiències de cura, que no poden ser substituïdes ni replicades per clínics, gerents o investigadors, sobretot quan aquests pacients han sofert danys durant la seva atenció.

Seguint les línies que l'OMS i diferents institucions governamentals i experts han anat reflectint al llarg del temps, el pacient o els familiars són els únics que són presents durant tot el recorregut dels diferents processos assistencials, així que implicar-los perquè aportin les seves experiències és una eina d'aprenentatge essencial per a la millora de la seguretat del pacient en tots els seus nivells.

Els pacients són els principals protagonistes de l'assistència sanitària i poden actuar com a copartícips en la seva pròpia seguretat, ja sigui de manera proactiva (abans d'un possible incident) com reactiva (després de l'incident).

Des de l’Hospital s'ha de generar una cultura de seguretat entre professionals sanitaris i pacients, això implica que s’impulsi l'escolta activa dels pacients. Una cultura que ofereix major seguretat als pacients habitualment és també més segura per als professionals.

Entre les primeres accions que s’han duit a terme es troba la configuració i creació d'un sistema de notificacions i aprenentatge d'incidents a l'extranet de l'hospital, dirigida a pacients i familiars. El nou sistema de notificacions es troba operatiu des de principis de juny.

Abans de comunicar un incident s'informarà els pacients i familiars de qüestions bàsiques, com ara les següents:

  • Què és un incident relacionat amb la seguretat del pacient?
  • Què puc notificar a través d'aquesta eina?
  • Per a què serveix notificar un incident?
  • Què s`ha de notificar a través d'aquesta eina?
  • Quines són les característiques del sistema de notificacions per a pacients i familiars?

L’objectiu és aprendre de l'experiència de pacients i famílies que han estat exposats a una atenció insegura per a millorar la comprensió sobre aquest fet i fomentar el desenvolupament de les solucions més efectives.

Altres objectius són involucrar als representants dels pacients i les famílies en les estratègies; elaborar plans o programes destinats a fer més segura l'atenció sanitària; fer cursos de formació per als professionals en tècniques de comunicació.

[Font: Hospital de Manacor. 13/06/2023]

[Foto: Hospital de Manacor]