Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Amiticia, COPIB i la Fundació La Caixa uneixen esforços per oferir atenció psicològica a menors vulnerables de la barriada d'Es Fortí

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La iniciativa beneficiarà a usuaris del programa pilot ‘Entre tod@s’, promogut per l'Associació Amiticia.

L'objectiu d'aquesta col·laboració és oferir una resposta integral a la problemàtica de benestar emocional de menors i adolescents en situacions d'especial vulnerabilitat vinculada al seu entorn familiar i escolar, amb la finalitat d'evitar el desenvolupament de patologies de salut mental diverses, com la ideació suïcida, les conductes autolesives i les addiccions, entre altres problemàtiques.

El programa 'Entre tod@s' és un recurs intermedi creat per Amiticia, que involucra diferents agents actius de la zona d'Es Fortí (col·legis, centres d'atenció primària, serveis socials, etc.) per consolidar una xarxa que faciliti la gestió de situacions complexes en l'àrea de la salut emocional, tant per als infants i els adolescents, com per a les seves famílies i professionals. En concret, l'àrea d'acció del projecte inclou les barriades de Son Armadams, Santa Catalina, Es Jonquet, Camp d'en Serralta i Son Espanyolet.

En el marc del desenvolupament d'aquest programa, es crea un servei d'atenció psicològica per fer front a la necessitat, detectada pels responsables de l'associació, d'atendre situacions d'especial vulnerabilitat derivades de problemàtiques diverses com, per exemple, ideació suïcida, conductes autolesives, ciberassetjament, addiccions... les quals poden generar un evident malestar emocional en el o la menor, o problemes de convivència familiar. De fet, les mateixes famílies han sol·licitat i manifestat aquesta necessitat d'atenció psicològica, tant pels menors com per a elles, amb la finalitat de poder disposar d'un espai terapèutic que ofereixi ajuda, orientació o tractament psicològic.

El COPIB aporta el projecte d'un equip d'entre 5 i 7 professionals de la psicologia amb formació i àmplia experiència, que farà feina per promoure l'autonomia i responsabilitat personal en la presa de decisions dels infants, així com reforçar la intervenció comunitària per mitjà de la intervenció psicològica en la població menor d'Es Fortí. En concret, l'atenció se centrarà en: 

  • Oferir un espai terapèutic i d'escolta pels infants derivats per l'equip del projecte 'Entre tod@s' per proporcionar un pla de treball psicoterapèutic ajustat a les necessitats psicològiques de cada cas concret.
  • Treballar amb tota la unitat familiar, facilitant pautes i orientació a les famílies dels menors, així com crear espais de trobada terapèutics entre menors i famílies (espais d'aprenentatge psicoeducatiu o de competències familiars per a l'abordatge de la problemàtica familiar).
  • Promoure l'autonomia dels menors, reforçant la presa de decisions des de la responsabilitat, així com potenciar la seva capacitat d'autodeterminació.
  • Valorar les dificultats i dèficits en les capacitats socioemocionals de l'infant i facilitar eines i estratègies dirigides a potenciar l'autoestima, les habilitats socials i de resolució de conflictes, que permetin ajustar-se millor a la realitat social, personal i familiar.
  • Coordinar la feina psicoterapèutica que es dugui a terme amb altres professionals de diferents serveis o entitats que estiguin treballant en el cas en qüestió.
  • Derivar aquells casos en què es detectin necessitats específiques que requereixin l'atenció d'altres professionals o en cas de valorar que el menor, després de diverses sessions d'intervenció, no mostra un avenç o una millora

Són també objectius del programa reduir la llista d'espera dels centres de salut, oferir acció immediata, alleugerir la càrrega de l'IBSMIA, la implementació d'eines de prevenció i promoció de la salut mental i l'acompanyament de menors en situació vulnerable. L'Associació Amiticia cedirà el seu espai dos horabaixes a la setmana perquè els i les professionals de la psicologia puguin dur a terme les sessions psicoterapèutiques previstes.

[Font: COPIB]

[Foto: COPIB]