Categories: Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Institucions sanitàries

La Profilaxi pre Exposició (PrEP) per fer front al VIH compleix cinc anys com a programa de salut pública

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

L'anomenada profilaxi preexposició contra la infecció per VIH (PrEP) consisteix en la prescripció diària, en una sola pastilla de Tenofovir disoproxil i Emtricitabina (TDF/FTC), a persones en risc d'adquirir la infecció. Forma part del paquet de mesures dirigides a la prevenció del VIH, denominada estratègia de prevenció combinada.

La PrEP representa una fita en la prevenció del VIH i ha oferit la possibilitat de reduir significativament una situació que va arribar a convertir-se en pandèmia.

Segons les dades mostrades a la jornada «Cinco años de Profilaxis pre Exposición frente a la infección por VIH: éxito de la implementación de la PrEP en España», un total de 23.670 persones han participat en aquest programa des de la seva implantació fa cinc anys. En el darrer any, el nombre de participants ha augmentat gairebé en 10.000 persones. A més, hi ha més de 2.000 persones en monitoratge per fer un seguiment i avaluació continua del programa. En qualsevol cas, cal continuar impulsant la PrEP i prendre mesures per a millorar l'accessibilitat i arribar a totes les persones i als col·lectius més vulnerables.

La PrEP no és només administrar una pastilla. Es tracta d'un enfocament molt més ampli de la salut pública, que inclou la prevenció d'altres malalties de transmissió sexual, tasques per potenciar l'ús del preservatiu, de la vacunació quan sigui possible, així com de la detecció primerenca i del tractament.

A Espanya, la PrEP es va incloure com a prestació farmacèutica en la cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut el 30 de setembre de 2019. El març de 2020 va posar-se en marxa el Sistema d'Informació de Programes de Profilaxi preexposició al VIH a Espanya (SIPrEP), amb l'objectiu de monitorar el desenvolupament i resultats dels programes públics de PrEP a Espanya i conèixer les característiques, la seva evolució clínica i l'efectivitat d'aquesta nova intervenció en els usuaris de PrEP a les diferents comunitats autònomes. Un total d'onze comunitats ja proporcionen dades per saber com funciona aquesta iniciativa; la idea es aconseguir més implicació.

Dades del darrer informe SIPrEP

Segons l'informe de resultats fins al maig de 2023 del SIPrEP, el nombre de centres dispensadors de PrEP que participen en el SIPrEP és heterogeni entre comunitats. La major part d'usuaris de PrEP varen ser HSH, adults joves nascuts a Espanya. La majoria havien finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria i la meitat estaven fent feina. Gairebé en el 20% dels casos, l'accés al programa de PrEP actual s'ha donat a través d'un centre d'atenció primària o d'un centre de diagnòstic VIH/ITS, fet que posa en relleu la seva importància com a eina de promoció de la PrEP i com a via d'entrada al programa.

Les dades del darrer informe disponible mostren que, d'entre els usuaris que havien pres la PrEP anteriorment, gairebé una quarta part no varen fer cap seguiment mèdic, principalment els que varen obtenir els fàrmacs per internet. A més, la caracterització dels usuaris de PrEP en relació amb les pràctiques de risc mostra un risc elevat per a l'adquisició del VIH. Entre un 6 i un 8% varen ser diagnosticats d'infecció per Chlamydia trachomatis, gonococ i sífilis en la visita inicial, la qual cosa mostra la importància d'aquests programes per a la detecció i tractament de les ITS no diagnosticades. Gairebé un quart dels usuaris va reportar consum de drogues en els tres mesos anteriors.

A més, fins al 13% dels usuaris de PrEP varen practicar chemsex en els tres mesos previs a la visita inicial, unes xifres que reforcen la idea que, a causa de l'elevada de prevalença de consum de drogues, és necessari reforçar el consell assistit en relació amb aquest consum en cada visita de seguiment.

Del total d'usuaris, un 13% varen interrompre el programa per motius diversos. Els més freqüents varen ser l'absència de percepció de risc i trasllat de l'usuari. La seroconversió al VIH va ser molt poc freqüent, però va succeir en tres casos; un dels tres usuaris que varen adquirir VIH durant el període d'estudi va presentar problemes d'adherència a la PrEP. 

Els responsables del programa PrEP conclouen que, per fer front a la vulnerabilitat d'aquests col·lectius contra el VIH, és necessària la coordinació de les entitats implicades, adaptant-ne la resposta a les característiques i necessitats particulars d'aquests usuaris.

[Font: ISCIII. 06/03/2024]

[Foto: ISCIII]