Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Conveni entre la CAIB i l'INSS sobre patologies derivades de la utilització d'amiant

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 31, de 5 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni de col·laboració entre la Direcció General de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Conselleria de Salut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) relatiu a les actuacions conjuntes en relació amb els treballadors afectats per patologies derivades de la utilització d'amiant.

El març de 2006 es va reclamar l'adopció d'un pla de mesures globals per pal·liar la situació dels treballadors afectats per aquestes patologies.

El Servei d'Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participiació de la Conselleria de Salut disposa d'un registre de treballadors exposats a l'amiant.

L'objectiu d'aquest Conveni és actuar de forma conjunta entre la CAIB i l'INSS, a través Servei de Salut de les Illes Balears, per avaluar el menyscapte funcional i l'etiologia o la contingència professional de les patologies secundàries a la manipulació o exposició ambiental a l'amiant.

Aquest conveni tendrà vigència durant un any i es podrà prorrogar sempre que ambdues parts hi estiguin d'acord.

[Font: BOE. Núm. 31. 05/02/2016 ]

[Foto: Bill Bradley / FAC roof sheeting / CC-by-sa-2.0]

Notícies relacionades a Infosalut
*20/08/2018 - Addenda al Conveni entre l'INSS i la CAIB sobre l'amiant.