Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

La Conselleria de Salut adquirirà 7 lots de vacunes

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut adquirirà 7 lots de vacunes incloses en l'Acord marc del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per un valor de 12.778.215 €.

Concretament, la Direcció General de Salut Pública contractarà el subministrament de les vacunes hexavalent; diftèria, tètanus i tos ferina (DTPa); triple vírica (XRP); varicel·la (V); triple vírica amb varicel·la (XRPV); meningitis C (MC), i virus del papil·loma humà (VPH).

El valor d'aquests lots inclou la previsió de dues pròrrogues anuals, estimades en la mateixa quantia per a l'any 2018. En el cas del lot 4 (DTPa) la pròrroga només és d'un any.

En aquests gràfics es poden veure els imports i les anualitats prevists per a cada un dels lots.

Acord marc

El Ministeri i la Conselleria de Salut van signar el 28 de setembre de 2016 un acord per fixar les condicions de l'adquisició de vacunes del calendari i d'altres.

Amb aquest Acord, el Ministeri es compromet a actuar com a òrgan de contractació en la formalització de l'Acord marc, mitjançant el qual es fixin els preus màxims de les vacunes, la selecció dels subministradors i l'establiment de les bases que han de regir els contractes derivats de l'Acord marc.

D'altra banda, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d'adquirir les vacunes exclusivament a les empreses seleccionades en l'Acord marc i ha de subscriure els contractes de subministrament.

Així doncs, una vegada que l'Estat ha seleccionat les empreses i s'han formalitzat els contractes relatius a l'Acord marc, pertoca a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tramitar els procediments d'adjudicació dels contractes derivats en relació amb els lots que responen a les necessitats de vacunes que presenta la Conselleria de Salut.

[Font: Conselleria de Salut. 23/06/2017]

[Foto: Daniel Plaquet / Flu Vaccination Grippe / CC BYND 2.0]