Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Modificació del calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de la CAIB

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 100, de 15 d’agost de 2017, s’ha publicat l’Ordre de la consellera de Salut, per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Sanitat i Consum, de 28 de novembre de 2008, en què es va modificar el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

El calendari de vacunacions infantils sistemàtiques a les Illes Balears es va aprovar per primera vegada l’any 1998, amb diverses modificacions posteriors. La darrera modificació va tenir lloc el 2014.

El mes d’agost de 2015 s’estableix que correspon a la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, exercir les competències en matèria de prevenció de les malalties i vacunació, entre d’altres.

A l’efecte d’adaptar les pautes incloses en el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de les Illes Balears, en vigor a les aprovades pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, es va dictar la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació, el mes de febrer 2017, pel que fa a la modificació del calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de la CAIB, que ara queda convalidada mitjançant aquesta Ordre que modifica el calendari actual.

També queda convalidada la Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació, sobre la inclusió de noves pautes generals de vacunació infantil contra la varicel·la i la vacuna antipneumocòccica conjugada en el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de les Illes Balears i s’inclouen en el Programa de Vacunació de Salut Pública de les Illes Balears.

Aprovació del calendari

S’aprova el calendari de vacunacions sistemàtiques infantils de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • Diftèria: 5 dosis. Primovacunació amb 2 dosis als 2 i 4 mesos. Dosis de reforç als 11 mesos, 6 anys i 14 anys.
 • Tètanus: 5 dosis. Primovacunació amb 2 dosis als 2 i 4 mesos. Dosis de reforç als 11 mesos, 6 anys i 14 anys.
 • Tos ferina: 4 dosis. Primovacunació amb 2 dosis als 2 i 4 mesos. Dosis de reforç als 11 mesos i 6 anys.
 • Poliomielitis tipus 1, 2 i 3: 4 dosis. Primovacunació amb 2 dosis als 2 i 4 mesos. Dosis de reforç als 11 mesos i 6 anys.
 • Haemophilus influenzae tipus B: 3 dosis. Primovacunació amb 2 dosis als 2 i 4 mesos. Dosi de reforç als 11 mesos.
 • Hepatitis B: 3 dosis. Primovacunació amb 2 dosis als de 2 i 4 mesos. Dosi de reforç als 11 mesos. Els nadons de mare positiva amb antigen de superfície de l’hepatitis B positiu, així com els nadons de mare amb estat desconegut contra l’hepatitis B, han de rebre la primera dosi de vacuna en néixer, juntament amb una dosi d’immunoglobulina específica, seguida de la pauta anterior amb 2 dosis als 2 i 4 mesos i una dosi de reforç als 11 mesos.
 • Pneumococ: 3 dosis amb vacuna conjugada. Primovacunació amb 2 dosis als 2 i 4 mesos. Dosi de reforç als 11 mesos.
 • Meningococ del grup C: 3 dosis amb vacuna conjugada. Primera dosi als 4 mesos; la segona, als 12 mesos, i la tercera, als 12 anys.
 • Triple vírica (xarampió-rubèola-parotiditis): 2 dosis. Primera dosi als 12 mesos i la segona als 3 anys.
 • Varicel·la: 2 dosis. Una dosi als 15 mesos i l’altra als de 3 anys. Els infants nascuts entre els anys 2005 i 2014 que no hagin patit la malaltia ni s’hagin vacunat abans, s’han de vacunar a l’edat de 12 anys amb 2 dosis, amb un interval d’un mes entre cadascuna.
 • Virus del papil·loma humà: 2 dosis als 12 anys, amb un interval de 6 mesos entre cadascuna. Es vacunen exclusivament les nines.

Queda derogada la modificació de 2014 i altra normativa en el marc de la CAIB que s’oposi en aquesta Ordre.

[Font: BOIB. Núm. 100. 15/08/2017]

[Foto: Free photobank / Vaccine / CC BY­ND 2.0]