Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Salut finançará el 2017 amb Fons de béns decomissats el Programa d’atenció de drogodependències i altres addiccions

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La Conselleria de Salut obtindrà 291.000 euros procedents del Fons de béns decomissats, que es faran servir per finançar el Programa d’atenció de drogodependències i altres addiccions en diferents àmbits d’actuació. El Consell de Govern ha autoritzat la signatura del conveni específic per a 2017 del Protocol de col·laboració amb la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de l’Interior pel qual s’articulen les condicions del finançament.

Cal recordar que el Protocol general, subscrit el 8 de setembre de 1999 entre el Ministeri de l’Interior (Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va establir el marc general de col·laboració entre ambdues administracions en matèria de prevenció i tractament sociosanitari pel que fa al consum de drogues.

Resultat d’aquest Protocol ha estat la signatura de diversos convenis de col·laboració que concreten accions per desenvolupar en matèria de prevenció del consum i de tractament, sanitari i sociosanitari, de les patologies derivades del consum de drogues, accions que poden ser finançades per una o per ambdues administracions, segons els casos.

Dins aquest marc s’insereixen les accions que finança el Fons de béns decomissats, creat i regulat per la Llei 17/2003, de 29 de maig, el qual cerca donar una aplicació pràctica i reactiva a l’efectiu i als béns que han estat objecte de comís arran d’operacions policials i resolucions judicials contra el tràfic de drogues.

Enguany, d’acord amb la resolució de la Mesa de Coordinació d’Adjudicacions d’1 de juny de 2017, la Conselleria de Salut ha obtingut 291.000,00 euros per al finançament del Programa d’atenció de drogodependències i altres addiccions en diferents àmbits d’actuació. Aquest programa s’inclourà dins el marc del Pla d’Acció sobre drogues, aprovat per la conferència sectorial corresponent.

Concretament, d’una banda els fons es destinaran a desenvolupar, potenciar i coordinar actuacions específiques de prevenció del consum de drogues i altres addiccions en els àmbits educatiu, familiar i comunitari de les Illes Balears. Un exemple en són la dinamització de la Plataforma d’Oci de Qualitat o la campanya #nosiguisase. De l’altra, els recursos serviran per mantenir i coordinar actuacions de tractament i inserció, i millorar l’atenció a les persones amb problemes d’addiccions.

En l’apartat de tractament i inserció s’inclouen, per exemple, l’adquisició del clorhidrat de metadona per elaborar-la posteriorment i la distribució als distints centres dispensadors, i l’atenció sanitària i social per a usuaris de drogues que es troben en situació de major marginalitat i amb dificultat per accedir als recursos normalitzats. També es preveu dur a terme formació per als professionals dels centres penitenciaris i per als dels centres d’atenció a les drogodependències. Igualment, es mantindrà el programa sociosanitari des de les oficines de farmàcia.

El conveni, la signatura del qual ha autoritzat el Consell de Govern, articula les condicions del finançament i d’execució d’aquests programes. Així, per exemple, recull que l’abonament dels fons es farà després de la firma del conveni, la vigència del qual acaba el 31 de desembre de 2017.

[Font: Conselleria de Salut. 25/08/2017]

[Foto: e-Magine Art / Pills 3 / CC-by-sa-3.0 de]