Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

El Govern impulsa un protocol per prevenir i atendre la mutilació genital femenina

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Salut i en coordinació amb les conselleries de Presidència, Serveis Socials i Cooperació, i Educació i Universitat, ha impulsat un protocol de prevenció i atenció de la mutilació genital femenina, el qual té com a finalitat establir un marc de coordinació dels sistemes sanitari, educatiu i social per evitar i atendre aquesta pràctica reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans de les nines i les dones i que reflecteix una desigualtat entre els sexes molt arrelada.

La mutilació genital femenina consisteix en l’ablació total o parcial dels òrgans genitals externs o qualsevol dany als genitals femenins causats per raons culturals o d’altres i no amb finalitats terapèutiques. La consellera de Salut ha explicat que aquesta pràctica pot tenir conseqüències greus immediates i també al llarg de la vida de la dona. Així, a curt termini pot causar hemorràgies, infeccions, septicèmia, tètanus, entre d’altres problemes; a mitjà termini pot derivar en anèmies severes, infeccions genitourinàries recurrents, VIH, etc., i a llarg termini pot implicar problemes ginecològics, sexuals, reproductius i obstètrics.

El 2015, segons dades de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, a la comunitat autònoma hi havia 2.804 dones i 899 nines i joves entre 14 i 19 anys procedents de països africans on es practica tradicionalment la mutilació genital. Per protegir aquest col·lectiu i oferir pautes d’actuació als professionals davant la sospita de risc o la confirmació de la mutilació s’ha elaborat aquest document amb la col·laboració de les direccions generals de Planificació i Serveis Socials, de Menors i Família, l’Institut Balear de la Dona, el Servei de Salut i la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.

Aquesta feina conjunta s’explica perquè “si bé la detecció d’una dona amb mutilació o d’una nina en risc de patir-la es produeix sovint dins l’àmbit de la sanitat, el tractament s’ha de fer d’una manera interdisciplinària amb la participació de professionals de diferents àmbits, com ara serveis socials, mediació intercultural, educació social, justícia, organismes d’igualtat, policia i associacions civils”. Així ho ha manifestat la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la presentació del protocol, en la qual també han participat la consellera de Presidència, Pilar Costa; la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Ramos, i la directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach.

El document —del qual Salut ja ha distribuït prop de 600 còpies entre centres de salut, hospitals, altres dispositius assistencials de les Illes Balears i diferents institucions i associacions— ha estat elaborat per la Coordinació de Salut i Gènere i recull informació diversa com ara la definició i la tipologia de la mutilació genital femenina; un estudi sobre l’abast d’aquesta pràctica en el món i els arguments amb els quals es perpetua; una explicació de la situació a les Illes Balears; pautes i circuits d’intervenció coordinada segons la situació de la nina o dona afectada o en risc, i també un apartat relacionat amb la cirurgia reparadora.

La consellera Pilar Costa ha destacat que aquest protocol dona compliment a una de les iniciatives previstes en el Pla de Mesures Contra les Violències Masclistes 2017-2020 que es troba en fase d’execució amb un alt grau de compliment, per la qual cosa ha dit: “Es demostra que aquest Govern posa voluntat política i recursos per actuar d’una manera vertaderament transversal i estratègica davant les violències masclistes, perquè sabem que és l’única manera de fer-ho d’una forma efectiva”.

Per això, Costa ha remarcat la coordinació entre quatre conselleries del Govern per elaborar aquest protocol com una mostra de l’execució del Pla de Mesures Contra les Violències Masclistes, per mitjà de 6 línies estratègiques, 23 objectius fixats i 135 mesures per dur a terme. La dotació pressupostària del Govern per a aquest Pla fins a l’any 2020 és de 13,6 milions d’euros, la qual cosa representa un increment del 72,3 % en els recursos que es tenien prevists fins ara per a l’aplicació de mesures en aquesta matèria.

La directora general de Salut Pública i Participació ha destacat que en el protocol d’actuació es consideren fonamentals la coordinació, la participació i la formació i sensibilització dels professionals, però no només en la qüestió específica de la mutilació genital femenina, sinó de manera més àmplia en la violència de gènere.

En aquest sentit, ha recordat que la Conselleria de Salut també va impulsar l’any passat el Protocol d'actuació sanitària davant la violència masclista per ajudar el personal dels centres sanitaris a oferir una atenció integral i a unificar les actuacions a l’hora de detectar, assistir, informar les dones maltractades i els seus infants i famílies, a més de donar-los suport. Aquest document anava acompanyat d’un pla específic de formació per al personal dels centres sanitaris, que ja està en marxa.

Dins aquest pla s’inclourà la formació en mutilació genital femenina. Així mateix, enguany les direccions general de Planificació i Serveis Socials, de Salut Pública i Participació i l’Institut Balear de la Dona duran a terme una formació específica.

[Font: Conselleria de Salut. 21/03/2018]

[Foto: Conselleria de Salut]

Què en diu la premsa
*21/03/2018 primiciaweb.es - Balears establece un protocolo para prevenir y abordar la mutilación genital femenina.
*21/03/2018 canal4diario.com - Impulsan la firma de un compromiso de no mutilación genital a los padres de niñas en situación de riesgo.
*21/03/2018 Diari Balears - El Govern impulsa un protocol per prevenir i atendre la mutilació genital femenina.
*21/03/2018 mallorcadiario.com - Balears fija el protocolo para prevenir y tratar la mutilación genital femenina.

Notícies relacionades a Infosalut
*17/10/2017 - Protocol de prevenció i atenció a les dones i nines sobre la mutilació genital femenina.
*02/10/2017 - Protocol d'actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears.