Categoria: Promoció de la salut i prevenció de la malatia

Salut s’adhereix al Pacte social per a la No Discriminació i la Igualtat de Tracte associada al VIH

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

La prevenció, el diagnòstic precoç, l’educació afectiva i sexual, i la lluita contra l’estigma són les prioritats contra el VIH de la Conselleria de Salut davant el VIH, que a les Illes Balears va registrar 163 casos nous el 2017.

Precisament enguany, es vol posar èmfasi especial a eliminar l’estigma per la qual cosa, la Conselleria de Salut s’adhereix al Pacte Social per a la No Discriminació i la Igualtat de Tracte associada al VIH.

La finalitat d’aquest Pacte Social, impulsat des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, és eliminar la discriminació associada al VIH i a la sida, garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats, el respecte dels drets fonamentals i la diversitat de les persones afectades.

Per això, des del Ministeri s’ha creat un grup de feina per fer un seguiment dels objectius marcats en aquest Pacte Social.

Aquests objectius preveuen accions relacionades amb la vigilància de situacions de discriminació; amb l’ampliació de garanties de protecció legal; la promoció de polítiques per evitar la discriminació en els àmbits laboral, educatiu i sanitari; garantir l’accés a les tècniques de reproducció assistida i a l’adopció, i promoure l’apoderament de les persones afectades, entre d’altres.

Cal tenir en compte que encara persisteixen estereotips i creences errònies per part de la població que provoquen situacions de discriminació enfront de les persones afectades pel VIH.

L’estigma i la discriminació cap a les persones afectades pel VIH els provoquen un patiment personal per la vulneració dels seus drets, però a la vegada també pot dissuadir altres persones de fer-se la prova de detecció del VIH i dificultar així el diagnòstic precoç.

Dades

Les taxes d’infecció per VIH a les Illes Balears (per damunt dels 12 casos per 100.000) es mantenen superiors a les nacionals, que des de l’any 2010 mostren un perfil descendent i se situen l’any 2017 un poc per damunt dels 7 casos per 100.000, mentre que a la nostra comunitat se situen al voltant dels 14,5.

A les Illes Balears des de 2003 i fins a juliol de 2018 s’han diagnosticat 2.484 casos acumulats de VIH, 2.083 dels quals corresponen a Mallorca; 101, a Menorca; 294, a Eivissa, i 6, a Formentera.

L’any 2017 es varen diagnosticar 163 casos (136 a Mallorca, 19 a Eivissa i Formentera, i 8 a Menorca). I entre els mesos de gener i juliol de 2018 (darrera actualització) han estat 35 nous diagnòstics a les Illes Balears (26, a Mallorca; 6, a Eivissa i Formentera, i 3, a Menorca).

Aquestes dades representen un 81 % homes (2.022 casos) i un 19 % dones (462 casos).

Cal assenyalar que la incidència en homes és moderadament ascendent des de l’any 2003 (107 casos) a l’any 2017 (153 casos). Per contra, l’evolució en dones és descendent, amb 31 casos el 2003 enfront dels 10 casos diagnosticats el 2017.

Respecte de la distribució de casos per categories de transmissió, disminueixen els casos de transmissió en usuaris de drogues per via parenteral (45 casos en 2003 enfront dels 7 casos de 2018).

Aproximadament un 80 % dels casos s’associen a transmissió sexual, que augmenta entre persones homosexuals i bisexuals (35 casos el 2003 i 107 en 2017) i disminueix entre persones heterosexuals. Encara que la dada es pràcticament la mateixa en 2003 (43 casos) que en 2017 (42), cal tenir en compte que entre els anys 2006 i 2013 s’han superat els 70 i 80 casos anuals en aquesta categoria.

Per altra banda, la mitjana d’edat en el moment del diagnòstic dels casos acumulats a les Illes Balears és de 37 anys (37,5 anys per als homes i 35,1 per a les dones) i un 65 % de les persones diagnosticades són menors de 40 anys.

Tot i que la prova és gratuïta i confidencial, el 52 % dels diagnòstics no pediàtrics foren amb retard, és a dir, quan la infecció estava en fase avançada.

S’ha de tenir en compte que un diagnòstic precoç permet accedir amb rapidesa al tractament, la qual cosa millora la qualitat de vida de les persones infectades, disminueix les malalties relacionades amb el VIH, la mortalitat i la transmissió de la infecció a altres persones.

[Font: Conselleria de Salut. 30/11/2018]

[Foto: Infosalut]